Maig 2020
Publicitat
CONÈIXER MILLOR EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA (LA IMPORTÀNCIA DE LES FONTS)

CONÈIXER MILLOR EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA (LA IMPORTÀNCIA DE LES FONTS)

Un estudi científic estatal analitza i posa en valor sis fonts d'aquest espai protegit. El projecte pretén conscienciar de la importància de la conservació de les fonts.

Per E.H./A.T./C.M.A.P.
Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana acollirà fins a l’octubre un projecte científic en l’àmbit estatal que "estudia les amenaces que afecten les fonts naturals dels ecosistemes mediterranis, així com crear consciència de la necessitat de conservar-les, promovent el desenvolupament d’un marc legislatiu en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic que en garanteixi el futur".

Les fonts estudiades a la Serra de Tramuntana són la Font de Sa Menta a Banyalbufar, la Font dels Abellons, la Font des Puig des Ferrer i la Font de Sa Muntanya a Escorca, la Font de s’Olla a Sóller i la Font des Pi a Alaró.
 
Les tasques que s'estan desenvolupant són estudis integrals de caracterització ecològica (cabal, temperatura, pH, conductivitat, oxigen dissolt, sòlids dissolts), perfil hidromorfològic (topografia, tipus de surgència, estructures de protecció de la surgència, tipus de massa efluent, condicions d'ombreig, nombre i tipus de microhàbitats, dades complementàries) i d'inventari de la biodiversitat (caracterització d'espècies presents) associada a cada ambient fontinal.
 
El projecte està liderat per la Societat Catalana de Ciències per a la Conservació de la Biodiversitat (Bioscicat) i compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. D’aquesta manera, segons la Conselleria,  es reparteixen els costos del material i del treball de camp dels experts (ecòlegs i taxònoms), optimitzant les despeses. A la vegada, Bioscicat també proporcionarà les dades de l’estudi de totes les fonts dins la Tramuntana i posarà mitjans propis per a la difusió d’aquestes dades en cercles científics i divulgatius en general.
 
El canvi climàtic, la destrucció directa de les fonts i el desconeixement de la seva fragilitat i importància biològica són alguns dels factors que podrien comprometre tota la riquesa oculta en les deus naturals de les muntanyes mediterrànies. I és que uns pocs metres quadrats d’ambients fontinals alberguen més espècies biològiques que extensos ecosistemes terrestres. Les condicions d’insularitat i les característiques bioclimàtiques de la Serra, marcades per una forta mediterraneïtat, fan que els sistemes fontinals hi desenvolupin un paper ecològic especialment rellevant.
 
Els hàbitats fontinals són el refugi de les riques comunitats biològiques aquàtiques durant els llargs períodes en què la xarxa fluvial roman seca: d’aquestes dependrà la capacitat de resiliència i recuperació cíclica dels ecosistemes d’aigües corrents de la Serra. Aquesta funció serà encara més transcendent davant la situació d’amenaça que dibuixa el canvi climàtic, un escenari que també podria empobrir el sistema fontinal de la Tramuntana.

EL PARATGE NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA


El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana és un dels espais protegits més grans de les Illes Balears, i també el que conté una concentració més gran de valors excepcionals.

S’hi troben les altituds més importants de tot l’arxipèlag, la qual cosa origina una gran varietat de condicions climàtiques. Les seves formacions d’origen càrstic (canons, rasclers, dolines, cavitats subterrànies, etc.) són d’unes dimensions considerables.

La vegetació és un extens mosaic de grans boscs d’alzines o de pins, extenses carritxeres i, a les zones més altes, la garriga de muntanya, on viuen moltes plantes endèmiques. La fauna inclou espècies representatives i amenaçades,com el ferreret o el voltor negre.

L’ocupació humana, amb restes testimonials molt antigues i aprofitaments tradicionals ben adaptats al medi, ha influït de manera evident en el paisatge.

Descripció general: la Serra de Tramuntana és una alineació muntanyosa d'uns 90 km de llargària que s'estén al nord de l'illa de Mallorca. Es caracteritza per la diversitat  de paisatges: espais forestals formats per alzinars, pinars, carritxars i d'altres espècies, s'alternen amb els agrícoles  com són els oliverars. A més, cal destacar la gran quantitat d'espècies endèmiques de flora i fauna.


Superfície: 63.084,00 hectàrees (1.123,00 hectàrees marines i 61.961,00 hectàrees terrestres).


Situació: està situada al nord de Mallorca i ocupa part dels municipis d'Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa.


Equipaments:


Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfons 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9 h a 16:30 h.

Oficina de Gestió del Paratge natural de la Serra de Tramuntana: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009 Palma. Telèfon 971 17 66 13. Horari d'atenció al públic: de les 8 h a les 15 h.

Centre d'Educació Ambiental de Binifaldó. Reserva al telèfon 971 51 70 74. Horari de reserva de dilluns a diumenge de 9 a 15 h.

Centre de Seguiment i Recerca de la Biodiversitat (Binifaldó, Escorca). Telèfon 971 51 70 83. Fax 971 51 70 84.

Refugis de muntanya: Gorg Blau, Cúber, Son Moragues, la Coma de Binifaldó, Lavanor i la comuna de Caimari. Informació 971 17 76 52. Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Zona d'acampada des Pixarells i de sa Font Coberta: Reserva als telèfons 971 51 70 70 / 971 51 70 83. Horari de reserva de dilluns a diumenge de les 9 a 16:30 h.


Àrees recreatives.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:


*Volta a sa Moleta de Binifaldó

*Camí dels Ribassos

*Itinerari del puig de Galatzó per Son Fortuny

*Camí de la Cometa des Morts

*Itinerari de l'aljub dels Cristians

*Itinerari de les cases de Planícia

*Itinerari de la font de s'Obi

*Camí de la coma des Cairats

*Pujada al puig Tomir

*Camí de la coma de Binifaldó

*Volta al puig des Tossals Verds

*Itinerari de Cúber a Biniaraix

*Camí de ses Basses de Mortitx

*Castell d'Alaró 

*Camí de Binibassí

*Camí vell de Caimari a Lluc

*Camí de cala Figuera 

*Camí des Correu 

*Pujada a la mola de s'Esclop

*Les fonts Ufanes 

*Camí vell de Lluc a Pollença

*Camí des Pixarells 

*Pujada al puig d'en Galileu

*Itinerari de ses Sínies 

*Pujada al puig des Tossals Verds 

*Volta des General


QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:


*La recol·lecció d'espàrrecs, bolets, fulla d'espart, garballó, fruits, entre d'altres per a consum familiar, llevat d'algunes zones del Paratge.

*La recol·lecció de caragols i caragolins no endèmics per consum familiar, llevat d'algunes zones del Paratge.

*L'activitat agrícola i ramadera tradicional, llevat d'algunes zones del Paratge.

*Els petits horts familiars per al consum propi als voltants immediats de les edificacions existents.

*La caça als terrenys constituïts en vedats i a les zones de caça controlada.

*Les activitats recreatives i les esportives que no siguin de competició, llevat d'algunes àrees del Paratge, sempre que no impliquin l'emissió de renous i/o es realitzin camp a través.

*La pesca recreativa des d'embarcació.

*El busseig recreatiu i esportiu a l'àmbit marí del Paratge.


Usos i activitats que requereixen autorització escrita:


*La filmació o la fotografia professional, especialment la de caràcter publicitari, com també l'enregistraments de vídeos per part de TV.

*Les explotacions i concessions d'ús privatiu de les aigües.

*La utilització de productes fitosanitaris en els casos de tractaments de plagues.

*La recol·lecció amb finalitat comercial d'espàrrecs, bolets, fulla d'espart, garballó, fruits, entre d'altres.

*La recol·lecció per a ús comercial de caragols i caragolins no endèmics.

*La modificació de la coberta vegetal natural.

*Els usos o activitats agrícoles i ramaderes no tradicionals.

*L'escalada, el ràpel, el vol lliure, el descens de torrents, el barranquisme, i altres activitats de risc.

*L'espeleologia.

*Els projectes o iniciatives d'investigació científica.

*La pesca submarina.

*La captura de cigarra de mar (Scyllarides latus).

*L'activitat de refugi de muntanya.

*L'habilitació de senders, pistes forestals o altre tipus de vies vinculades a l'oferta d'ús públic o a l'eliminació de biomassa forestal residual.

*Els concursos de tir no cinegètics a algunes zones del Paratge.


Usos i activitats prohibides:


*La destrucció de minerals, roques i restes.

*Les activitats que modifiquin rossegueres, rasclers, torrenteres, esquetjars i altres unitats i morfologies de modelat càrstic.

*L'alteració de les cavitats subterrànies.

*Les actuacions que puguin degradar significativament la qualitat del medi marí, els aqüífers, els torrents, els estanys i les fonts.

*Els circuits esportius.

*Les activitats recreatives i esportives a algunes zones.

*La pesca d'arrossegament, d'encerclament i amb palangre de superfície.

*La captura o recol·lecció de la nacra (Pinna nobilis).

*L'ancoratge sobre praderies de Posidonia oceanica i sobre fons de maerl.

*Noves carreteres, rondes, nous vials i camins.

*El trànsit rodat camp a través amb excepció del necessari per realitzar les tasques agrícoles i silvícoles.

*L'ús de dreceres.

*La introducció en els sistemes naturals d'espècies al·lòctones de flora i fauna que tenguin el caràcter d'invasores.

*La utilització de productes fitosanitaris a algunes zones del Paratge natural.

*L'aprofitament d'exemplars o poblacions de llorers, teixos, boixos, rotaboc (Acer granatense) i altres espècies pròpies de comunitats relictuals.

*L'encesa de focs en terrenys forestals.

*La navegació esportiva i d'esbarjo i la utilització de qualsevol tipus d'embarcació o mitjà flotant de vela o motor, a les zones de bany indicades.

*Els bussejadors no poden portar en mà ni en les seves embarcacions instruments que es puguin utilitzar per a la pesca o extracció d'espècies marines.

*L'alimentació de les espècies marines.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat