Desembre 2022
EL PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS

EL PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS

"El futur del nostre planeta és a les nostres mans i, sobretot, a les mans dels infants i del jovent que estam educant"

Per E.H/A.T./
El Servei d'Educació Ambiental del Govern de les Illes Balears, convoca per quinzè any el Programa de Centres Ecoambientals de les Illes balears.

Amb la voluntat de millorar el Programa, en aquesta nova convocatòria, han introduït un seguit de novetats, aquí teniu les principals:

*Per tal de promoure la participació de tota la comunitat educativa, i principalment de l'alumnat, hem fet una especial referència a aquest fet i aconsellam que la Comissió Ambiental estigui integrada no només per personal docent i no docent del centre, sinó també per alumnes, i que igualment estigui obert a la participació de representants de les famílies i entitats externes al centre educatiu de l'entorn immediat del municipi.


*Per als centres educatius de major capacitat, contemplam la creació de la figura de secretari/ secretària de la Comissió, per tal de ser un reforç per al coordinador/ la coordinadora ambiental.


*A partir d'aquest curs, renovar el guardó suposa que el centre educatiu hagi inclòs els objectius d'educació ambiental en el seu Projecte Educatiu de Centre (P.E.C.), a fi de facilitar l'ambientalització del currículum i que hi hagi una organització al centre i a l'àmbit escolar que impliqui tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, personal no docent, famílies...). Es vol facilitar, per tant, que l'educació ambiental sigui part de la identitat del centre quan aquest participi en el Programa de Centres Ecoambientals.


*El projecte d'ambientalització pot tenir uns objectius a assolir a curt o a mitjà termini i, per tant, hi ha la possibilitat que el projecte d'ambientalització sigui per desenvolupar en dos cursos escolars. Aquesta circumstància s'haurà d'indicar en el projecte que es presenti.

del Servei d'Educació Ambiental podreu trobar:

*Novetats referents al Programa de Centres Ecoambientals.

*Les activitats ambientals més destacades que duen a terme les escoles ecoambientals.

*Informació i enllaços interessants sobre medi ambient i educació ambiental.

S'anima a continuar els centres que ja duen a terme aquesta tasca des d'altres cursos escolars i als que vulguin començar-la amb el suport que suposa participar en el Programa. Com expressió ferma de la seva importància assenyalen: "El futur del nostre planeta és a les nostres mans i, sobretot, a les mans dels infants i del jovent que estam educant".

El termini per presentar la sol·licitud de participació i el projecte d'ambientalització acaba el 31 d'octubre.
  


En aquest blog, com hem dit, trobareu un important índex de recursos on trobareu indexades pàgines de moltes i diferents temàtiques que a continuació us referirem:


RESIDUS

*Els residus perillosos als centres educatius. 
*Reciclam tubs de cartó 
*Com fer un compostador. 
*Recipients per a la recollida selectiva. 
*5 coses per reciclar i 5 per no reciclar 
*Cinc idees de juguetes amb material de rebuig 
*Restauració de l'entorn rural amb voluntaris escolars 
*Tres invents per evitar el malbaratament de materials 
*Per Nadal, reciclam 
*Còmic pel 15è aniversari de SIGRE 
*Campanyes de reciclatge de mòbils

 
AIGUA

*El cabal d'aigua del grifó. 
*El que no s'ha de tirar al vàter. 
*Per què hi ha aigua quan no plou.

 
ENERGIA, MOBILITAT I CANVI CLIMÀTIC


*Estalvi energètic a l'IES Biel Martí 
*Fem bricolatge per estalviar energia. 
*L'energia geotèrmica, més a prop. 
*Ens movem junts. Idees i recursos sobre mobilitat. 
*Explicar el canvi climàtic. 


CONSUM RESPONSABLE


*Recursos en línia sobre consum responsable 
*No tudem els aliments. 
*Els productes de neteja: com netejar a dins sense embrutar a fora. 
*Quin paper tries? 
*Roba neta, de veres? 
*Nyam nyam, els productes locals 
*La campanya SOSPeix 
*Com ens eixugam les mans 
*La contrapublicitat a l'aula 
*Vídeo animat: MAN 

HORT, PLANTES I ANIMALS A L'ESCOLA


*Volem marietes a l'hort. 
*Un hort més nostre. Guardam i sembram les nostres llavors. 
*Consells per al jardí escolar. 
*Mascotes a l'escola. 
*Escola més verda, aire més net 
*Les abelles amigues. 
*Plantar un arbre. 
*La biodiversitat ignorada
*Les ortigues. 
*La margalidera (Glebionis coronaria), glòria dels camps daurats. 
*Un afer espinós: el card trompeter (Galactites tomentosus). 
*El pom de moro (Urospermum delechampii) tresor dels camins. 


MEDI NATURAL

*Aplicacions mòbils sobre natura. 
*El moscard tigre ja és aquí. Col·laborau en el seu control i estudi. 
*Ja heu provat la Tigatrapp? 
*El projecte Orenetes. 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA


*Petit recull sobre contaminació acústica 
*Idees per al Dia Internacional de l'Audició 
*La contaminació lumínica, donem-la a conèixer. 

DEBATS AMBIENTALS

*Introducció i 1. Quin mitjà de transport cal fomentar? 
*2. La caça i la pesca. Una necessitat o una salvatjada? 
*3. Els residus: un maldecap o una oportunitat? 
*4. L'aigua, la valoram prou? 
*5. Els combustibles fòssils, estan de moda o desfasats? 
*6. L'agricultura ecològica, té futur? 
*7. Volem un espai natural protegit al nostre poble? 
*8. És sostenible alimentar-se de productes d'origen animal? 
*9. El trànsit i el medi ambient estan enfrontats? 
*10. Comprar, usar i tirar. Podem decidir? 


CELEBRACIÓ D'EFEMÈRIDES I ESDEVENIMENTS PERIÒDICS


*Dia mundial de l'aigua. 
*Nadal sostenible. 
*L'hora del planeta. 
*Dia de la Xarxa Natura 2000 
*Dia mundial de les zones humides 2015 
*Setmana de la mobilitat sostenible 
*Jornada de neteja europea 
*Escarba, material educatiu de l'Any Internacional dels Sòls 
*Més material de l'Any Internacional dels Sòls 
*Idees per al Dia Internacional de l'Audició 


ALTRES RECURSOS

*Els contes infantils... de proximitat. 
*Cançons sobre medi ambient 
*Aprenent a beure saludablement. 


ENTITATS QUE OFEREIXEN RECURSOS

*Salut ambiental a l'escola. 
*Subvencions per distribuir fruita a les escoles. 
*Xarxa d'escoles per un món rural viu. 
*Oferta educativa de s'Altra Senalla 
*Sortides a la natura per a tots: Cadires Joelette 
*Labdoo, un projecte per apropar els ordinadors a les escoles més desfavorides. *Recursos i publicacions ambientals a la CAIB
*Guia d'activitats d'educació ambiental d'aquest curs

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/