Octubre 2022
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES BALEARS (5): S'ALBUFERA DE MALLORCA

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES BALEARS (5): S'ALBUFERA DE MALLORCA

EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA

S’Albufera de Mallorca és una gran zona humida amb ambients diversos, des dels boscs de ribera i els canyissars fins als canals i les llacunes, on l’aigua és un dels elements primordials que configura el paisatge i determina la vegetació i la fauna de cada indret. L’aigua, que sustenta la vida, fa de s’Albufera un dels espais amb major biodiversitat de les Illes Balears i un lloc d’especial interès per als amants de la natura en general i de les aus en especial.

Un ambient de s’Albufera que destaca de la resta per la seva singularitat és el sistema dunar des Comú de Muro, un gran arenal que ocupa bona part de la badia d’Alcúdia, fixat per la vegetació pròpia d’aquests tipus d’ecosistemes litorals.

La presència humana en el transcurs dels segles es fa evident quan s’observen els dics, les sèquies, els ponts i els topònims, que formen part de la història encara recent d’aquest espai.

Descripció general: s'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes Balears. Es troba separada de la mar per un cordó de dunes. Encara que fa uns 18 milions d'anys ja hi havia formacions de prat, l'actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys, però amb el pas del temps ha anat variant la seva morfologia fins a l'estat actual.

Superfície: 1.646,48 hectàrees terrestres.

Situació: el Parc natural està situat al nord-est de Mallorca, als termes municipals de Muro i sa Pobla.

Com arribar-hi: l'accés al Parc és a peu o amb bicicleta pel pont dels Anglesos. Es pot aparcar el vehicle a motor en els vials de les urbanitzacions properes o a l'aparcament habilitat per a aquesta finalitat vora l'entrada del Parc. Google maps

Equipaments:

*Centre d'informació de sa Roca: obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any. Telèfon 971 89 22 50.

*Centre d'Interpretació de Can Bateman: Obert de 9 a 16 h tot l'any, excepte el dia de Nadal i cap d'any.

*Oficina de Gestió de sa Roca: horari de 8 a 15 h. Ctra. d'Artà al Port d'Alcúdia (Ma 12 Km. 26,7
 • Pont dels Anglesos).Telèfon 971 89 22 50. Fax 971 89 21 58. Correu electrònic: parc.albufera@gmail.com

  *Observatoris d'aus.

  *Laboratori.

  *Habitatge per investigadors sa Roca.

  Itineraris: és possible realitzar-hi els següents itineraris autoguiats tenint en compte que l'horari de visita del Parc és de 9 a 18 h entre l'1 d'abril i el 30 de setembre, i de 9 a 17 h entre l'1 d'octubre i el 31 de març:

  *Itinerari des Colombars

  *Itinerari de sa Roca

  *Itinerari des Cibollar

  *Camí d'Enmig - ses Puntes

  Per visitar el Parc es requereix un permís de visita (gratuït) que cal sol·licitar al centre de recepció sa Roca (971 89 22 50). Els grups superiors a 15 persones han de sol·licitar un permís especial amb antelació també al Centre de Recepció sa Roca.

   

  Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden sol·licitar al Parc unes condicions especials de visita. Cal tenir en compte que les oficines administratives del Parc no són accessibles a persones amb mobilitat reduïda però sí ho són el Centre d'Interpretació Can Bateman i el Centre de Recepció sa Roca.

  VISITES GUIADES

  Tots els dissabtes hi ha visites guiades al Parc de les 10 a les 12 h que cal concertar amb anterioritat al telèfon del Parc (971 89 22 50). El lloc de trobada és el Centre de Recepció sa Roca.

  També podeu consultar l'agenda d'activitats del Parc natural de s'Albufera de Mallorca.

  QUÈ S'HI POT FER?

  Usos i activitats permeses:

  *L'observació de la fauna i la flora.

  *La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.

  *Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

  Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

  *Activitats d'investigació científica que impliquin captura, recollecció o molèsties a la fauna i a la flora.

  *La pesca.

  *La pesca esportiva d'anguila amb cucada es pot autoritzar anualment entre els dies 1 de juliol i 16 de gener.

  *Aprofitaments forestals o millores silvícoles.

  *La circulació de cavalls o vehicles fora dels camins o itineraris adequats per a aquest efecte.

  *La recollecció d'alga al litoral del Parc.L'acampada a les zones d'aparcament.

  *Els nous tancaments de propietats.La irrigació amb aigües depurades.

  *Les obres de manteniment de camins existents.

  *Els abocaments d'aigües depurades.

  *La reparació, restauració i conservació dels edificis existents, sempre que es destinin a usos agrícoles, ramaders, o serveis del mateix Parc.

  Usos i activitats prohibides:

  *Abandonar residus sòlids al medi natural.

  *Abocar  de manera no autoritzada residus líquids i d'aigües residuals no tractades.

  *Fer malbé a qualsevol individu animal o vegetal de les espècies autòctones del Parc.

  *Recol·lectar, manipular o destruir nius, així com qualsevol acció que modifiqui les àrees de nidificació.

  *Introduir espècies silvestres al·lòctones.Extreure arena, alterar les platges i destruir la vegetació dunar.

  *Acampar a l'interior del Parc.

  *Produir renous innecessaris.

  *Fer pícnic fora de les zones habilitades.

  *Estacionar vehicles fora de les àrees habilitades.

  *Realitzar activitats esportives competitives, pràctica de fúting (Running).

  *Dur a terme actuacions urbanístiques que impliquin l'edificació o modificació del terreny.

  *Ús de drons i vehícles elèctrics (excepte bicicletes).

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/