Desembre 2022
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (2): MONDRAGÓ

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (2): MONDRAGÓ

Aquest estiu coneixerem un poc millor alguns dels ESPAIS NATURALS PROTEGITS de què gaudim a les Illes . Seguim amb el Parc natural de Mondragó.

Per E.H./A.T./C.M.A.P.


Primer tornam refrescar la memòria:


Els espais naturals protegits són definits com les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades com a tals en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), atenent la seva representativitat, singularitat, fragilitat o interès dels seus elements o sistemes naturals.

Es classifiquen en les següents figures en funció dels béns i valors que es volen protegir:

- Parc nacional.

- Parc natural.

 • Paratge natural.

  - Reserva natural, que pot ser integral o especial.

  - Monument natural.

  - Paisatge protegit.

  - Lloc d'interès científic i microreserva.

  A les Illes Balears actualment hi ha els espais naturals protegits següents:

  - Parc nacional maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera.

  - Parc natural de s'Albufera de Mallorca.

  - Parc natural de Mondragó.

  - Parc natural de s'Albufera des Grau.

  - Parc natural de sa Dragonera.

  - Parc natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera.

  - Parc natural de la península de Llevant.

  - Paratge natural de la Serra de Tramuntana.

  - Reserves naturals des Vedrà, es Vedranell i dels illots de Ponent.

  - Reserva natural de s'Albufereta.

  - Monument natural de les fonts Ufanes.

  - Monument natural del torrent de Pareis.


PARC NATURAL DE MONDRAGÓ

Les marines del migjorn mallorquí conformen un paisatge representatiu del litoral balear, on es troben, en un territori reduït, ambients diversos com estanys, platges, garrigues, rotes, penya-segats i tenasses, de biodiversitats ben diferents i de gran interès.
Juntament amb els valors naturals, els vessants històric i social d'aquests paisatges són molt rellevants, atès que són l'escenari on s'han succeït activitats humanes com la pesca, l'agricultura, el contraban i, més recentment, el turisme i la mateixa conservació de l'àrea. Algunes d'aquestes activitats han deixat interessants testimoniatges en arquitectura popular, com ara els escars, les barraques de roter, les cisternes o les parets seques. Mondragó i els seus voltants constitueixen un dels millors i més ben conservats exemples d'aquest tipus d'ambients. En una àrea reduïda es concentren valors naturals i culturals de gran nivell, una ocupació humana harmoniosa, una tradició literària remarcable i un paradigma dels esforços per conservar el patrimoni de les Illes Balears.

Descripció general: el Parc natural de Mondragó està constituït per un mosaic d'ambients diferents que li confereixen una gran diversitat paisatgística: els boscos d'ullastre i pinar, els camps de conreu de secà, les savines litorals, l'estany dolç de s'Amarador i el salobrós de ses Fonts de n'Alis, la costa retallada amb zones rocoses i platges d'arena. També destaquen pel seu elevat interès etnològic les casetes de roter, les barraques de curucull, les parets seques, els avaradors, les torres de defensa, etc.

Superfície: 750,25 hectàrees terrestres.

Situació: està situat a la costa sud-est de Mallorca, a les marines de Llevant, al terme municipal de Santanyí.

Com arribar-hi: per la carretera Palma - Santanyí (Ma-19). Els accessos estan senyalitzats: des de Santanyí, des de s'Alqueria Blanca i des de la carretera a cala Figuera. Google maps

Equipaments:

Centre d'Informació del Parc natural de Mondragó: carretera de Cala Mondragó s/n, Santanyí. Telèfon 971 18 10 22. Fax: 971 18 14 69. Horari: obert tots els dies de la setmana de 9 a 16 h, excepte el dia de Nadal i cap d'any.
Oficina de Gestió Can Crestall: C/ de Can Llaneres, 8. 07650 Santanyí. Telèfon 971 64 20 67. Fax. 971 64 27 30. Horari: de dilluns a divendres de les 8 a les 15 h.


2 àrees recreatives.

Itineraris: és possible realitzar els itineraris autoguiats següents :

- Itinerari del mirador de sa Font de n'Alis
- Itinerari de la volta a sa Guàrdia d'en Garrot
- Itinerari de la punta de ses Gatoves
- Itinerari de s'Amarador


Accessibilitat: el centre d'informació del Parc situat a la carretera de Cala Mondragó és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat