Desembre 2022
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (6):  ELTORRENT DE PAREIS

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (6): ELTORRENT DE PAREIS

Per E.H/A.T./IBANAT


MONUMENT NATURAL DEL TORRENT DE PAREIS

El torrent de Pareis és una de les meravelles naturals de Mallorca, tal vegada la més espectacular. El torrent s’origina a la confluència dels torrents del Gorg Blau i de Lluc en una zona coneguda com s’Entreforc, a 150 m d'altura, i segueix el seu camí cap a la mar, al llarg d’uns 3.300 m, entre parets de fins a 200 m d’alt. La davallada, en sentit sud-est nord-oest, té un pendent mitjà del 5,14 % fins desembocar a sa Calobra.

L’estructura del torrent és el resultat de l’acció abrasiva de l’aigua torrencial sobre la roca calcària i dels processos de dissolució de la roca per l’acció de l’aigua de la pluja que dóna lloc al modelat càrstic, origen de la formació de coves, avencs, camps de lapiaz, dolines, etc. En el cas del torrent de Pareis, aquests agents han actuat a favor d’una gran fractura d’origen tectònic, amb un resultat espectacular.

El torrent del Gorg Blau neix als Tossals Verds i l’any 1972 se’n modificà el traçat a causa de la construcció de l’embassament des Gorg Blau. La conca del torrent fa uns 14 km² i un desnivell de 627 m. En el tram final presenta una accentuada engorjada on l’altura de les parets i l’estretor del fons impedeixen que hi arribi la llum. Això, juntament amb la humitat elevada, fa que sigui un lloc extraordinari i únic conegut amb el descriptiu nom de sa Fosca.

El torrent de Lluc passa per la vall del mateix nom i més endavant pel clot d’Albarca. Té una conca de 28 km² i un desnivell de 500 m.


Descripció general: aquest Monument natural està integrat pels torrents de Pareis, del Gorg Blau i de Lluc, situats a la Serra de Tramuntana, declarada Paratge natural amb l'Acord del Consell de Govern de 16 de març de 2007. Constitueixen un dels paisatges més bells i abruptes de l'illa de Mallorca formant un canyó càrstic amb parets de fins a 200 metres d'altura.

Superfície: 445,81 hectàrees (terrestres).

Situació: està situat a la Serra de Tramuntana, al terme municipal d'Escorca.

Equipaments:

Oficina d'Ibanat: C/ del Gremi de Corredors, 10, 1r. Polígon de Son Rossinyol, 07009. Palma. Telèfon 971 17 76 39. Fax 971 17 66 15.

Centre d'Informació del Paratge natural de la Serra de Tramuntana (Ca s'Amitger), carretera Lluc-Pollença, s/n, Lluc (Escorca). Telèfon: 971 51 70 83 / 971 51 70 70. Horari: Dilluns a diumenge, de 9.00 h a 16.30 h.

Com arribar-hi: El torrent de Pareis està situat a la Serra de Tramuntana, al terme municipal d’Escorca. S'hi accedeix per la carretera Ma-2141 que arriba fins a Sa Calobra.


QUÈ VEURE: En alguns punts del torrent, especialment inaccessibles, sobreviu una petita població de ferrerets (Alytes muletensis), un amfibi exclusiu de Mallorca i en perill d’extinció que està protegit per la llei. També s’hi troben uns petits invertebrats endèmics, com ara el caragol de serp (Iberellus balearicus) o l’escarabat de sang (Timarcha balearica). Entre les aus, hi destaca per la seva abundància el colom salvatge (Columbia livia), la pàssera (Monticola solitarius) i el cabot de roca (Ptyonoprogne rupestris). Pel que fa als mamífers, destaquen la salvatgina, el ratolí de rostoll (Apodemus sylvaticus), la cabra orada (Capra hircus) i diverses espècies de ratapinyades. En el torrent es troben més de 300 espècies de les quals un 10% són endemismes baleàrics. Alguns d’aquests endemismes que es poden observar són la didalera (Digitalis minor), l’herba pudenta (Pastinaca lucida), la viola roquera (Viola jaubertiana), l’esperó baleàric (Delphinium pictum) o la fonollassa borda (Pimpinella bicknellii).A la desembocadura del torrent podem trobar abundants plantes d’alís (Vitex agnus castus). També cal destacar la presència d’algunes plantes de distribució molt reduïda a Mallorca i que troben al torrent un ambient favorable, com és el cas de l’arbre de visc (Ilex aquifolium), el llorer (Laurus nobilis) o el rotaboc (Acer opalus subsp. granatense). Un altre aspecte florístic ressenyable és la presència de gairebé totes les espècies de falgueres conegudes a l’illa.


QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats que requereixen comunicació prèvia a Espais de Natura Balear amb un mínim de 10 dies d'antelació:

*El desenvolupament de projectes d'investigació.
*La celebració del tradicional concert del torrent de Pareis.
*Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui superior a 20 persones i inferior a 40.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

*Les activitats esportives i de lleure quan el nombre de participants sigui igual o superior a 40.
*Els projectes d'investigació que comportin la realització de treballs de camp amb recollida de mostres.
*L'equipament amb nous ancoratges dels torrents on es practica el descens de torrents.
*L'obertura de noves vies d'escalada.
*La restauració de camins.
*La caça major i menor.
*La crema controlada de càrritx i "socorrades".


Usos i activitats prohibides:

No es poden efectuar les activitats i els aprofitaments que en siguin incompatibles amb la conservació, i en especial:

*L'extracció i la recol·lecció d'àrids o qualsevol altre material geològic.
*L'obertura de noves pistes, vies o camins.
*La caça major i menor en el curs dels torrents, a l'àrea de la desembocadura i a les vies i camins d'ús públic.
*Qualsevol activitat, ús i aprofitament que pugui alterar els sistemes aquàtics.
*L'acampada fora dels llocs expressament autoritzats.
*La instal·lació de senyals, cartells, tanques publicitàries i altres elements similars.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat