Desembre 2022
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (7): PENÍNSULA DE LLEVANT

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (7): PENÍNSULA DE LLEVANT

Per E.H/A.T./IBANAT


PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT

El Parc natural de la Península de Llevant, amb 1.671 ha de superfície, comprèn una àmplia àrea de les muntanyes d’Artà, i inclou els cims de major altitud de les serres de Llevant (puig Morei, 564 m; puig des Porrassar, 491 m; puig de sa Tudossa, 441 m).

Les reserves naturals de Cap de Ferrutx i Cap des Freu, als termes d’Artà i Capdepera, comprenen dues àrees de penya-segats costaners a l’extrem septentrional de la península de Llevant.

El Parc natural i les reserves foren declarats mitjançant el Decret 127/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22-11-2001) i la seva delimitació es modificà mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives. Aquests espais naturals formen part de la Xarxa Europea Natura 2000, tant en qualitat de Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), com de Lloc d’Interès Comunitari (LIC).


Descripció general: aquest Parc natural està constituït per diferents hàbitats mediterranis, com són els alzinars, els ullastrars i els pinars, els penya-segats, les platges arenoses i les torrenteres, els quals es combinen amb els ecosistemes agraris creats al llarg del temps formant una de les zones de paisatge més riques i diverses de Mallorca.

Superfície: 1.407,09 hectàrees terrestres.

Situació: el Parc natural es troba ubicat al nord-est de l'illa de Mallorca, a la península de Llevant, al terme municipal d'Artà.

Com arribar-hi: al Parc es pot arribar des de la carretera d'Artà en direcció a l'ermita de Betlem (MA-3333) i girant a la dreta al quilòmetre 4,7.

Equipaments:

*Centre d'informació i oficina del Parc natural: S'Alqueria Vella de Baix. Horari: de dilluns a diumenge de 9 a 16 h. Telèfon 606 09 68 30. Apartat de correus núm. 76, 07570, Artà.

*Refugi de s'Alzina, els Oguers i s'Arenalet. Informació al telèfon 971 17 76 52, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Les reserves es poden fer amb una antelació màxima de 3 mesos. Per a altres consultes sobre els refugis: refugis@ibanat.caib.es,

*Zona d'acampada devora la platja de s'Arenalet. Informació i reserves al telèfon 971 17 76 52, fax 971 17 66 45, adreça electrònica refugis@ibanat.caib.es. Horari de reserva de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

*Aparcament de s'Alqueria Vella de Baix.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

*Campament dels Soldats-Es Verger.

*Itinerari des Verger a Albarca.

*De s'Alqueria Vella a es Verger.

*Camí de s'Esquena Llarga.

*Volta als Establits de s'Alqueria Vella.

*Pujada al puig Figuer.

*Camí dels Horts Vells d'Albarca.

*Camí d'en Mondoi.

*Itinerari de la font de Penya Roja.

*Camí dels Presos.

*Pujada a Sa Talaia Freda.

*Pujada al Puig des Porrassar.


VISITES GUIADES

Els dissabtes es realitzen visites guiades per al públic en general. Per participar-hi cal contactar amb anterioritat amb les oficines del Parc al telèfon 606 09 68 30.També podeu consultar l'agenda d'activitats del parc natural de la península de Llevant.


QUÈ S'HI POT FER?


 Usos i activitats permeses:

*L'observació de la fauna i la flora.

*Els aprofitaments forestals que no modifiquin la composició, estructura i funcionament ecològic de la vegetació.

*La pastura extensiva i la recol·lecció de fruits silvestres, espàrrecs, bolets i esclatasangs, fulla de palma i altres productes de recol·lecció tradicional. 

*El trànsit rodat per camins i vials.

*La realització de fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.

*Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.


Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

*Els estudis científics que impliquin recol·lecció de mostres o alteracions ambientals.

*Les activitats esportives camp a través sense vehicles motoritzats, com són les curses de cros o d'orientació i les curses ciclistes tot terreny.

*La construcció de dipòsits d'aigua amb finalitats agrícoles o ramaderes i per a la lluita contra els incendis forestals.


Usos i activitats prohibides:

*La recol·lecció no autoritzada de minerals i restes paleontològiques.

*L'abocament de residus sòlids i runes als torrents i als seus voltants.

*El deteriorament o eliminació de la vegetació natural.

*La introducció d'espècies al·lòctones de flora.

*Molestar la fauna silvestre, a excepció de l'activitat cinegètica i pesquera autoritzades.

*La introducció, cria o conreu d'espècies o races transgènics.

*La caça a les reserves naturals del cap Ferrutx i del cap des Freu.

*La pesca d'arrossegament i la d'encerclament, i també els concursos de pesca.

*A les reserves naturals es prohibeix tot tipus de nova construcció.

*El trànsit no autoritzat de vehicles a motor i de cavalls als sistemes dunars i platges.

*La celebració de festes i de concerts de caràcter multitudinari en les platges i en el medi natural.

*Les activitats esportives de competició o d'entrenament que impliquin l'emissió de renous o gasos, o que alterin els valors ambientals del parc, com són les curses de vehicles a motor.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/