Desembre 2022
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (9): S'ALBUFERA DES GRAU

ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE LES ILLES BALEARS (9): S'ALBUFERA DES GRAU

Per E.H/A.T./Balears Natura (IBANAT)


PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU

Aquest espai natural protegit inclou una gran diversitat d’ambients amb major o menor grau d’intervenció humana: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina.

El Parc natural de s’Albufera des Grau va ser declarat mitjançant el Decret 50/1995, de 4 de maig, després d’anys de mobilitzacions socials que demanaven la protecció de la zona. L’any 2003 s’amplien els límits del Parc fins a ocupar un total de 5.006,7 ha, tant marines com terrestres, i es declaren cinc reserves naturals (les illes d’Addaia, s’Estany, bassa de Morella, es Prat i l’illa d’en Colom) amb l’objectiu de conservar els indrets especialment sensibles i amb valors de gran interès. A més, gairebé tota la zona està inclosa dins una Àrea natural d’especial interès (ANEI), forma part de la Xarxa Natura 2000 i és nucli de la Reserva de la Biosfera.


Descripció general: aquest espai natural està format per s'Albufera des Grau, l'illa d'en Colom i el cap de Favàritx. Hi trobam una gran diversitat d'ambients com són zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, penya-segats, platges, illots a zones marines.

Superfície: 5.066,95 hectàrees (1.735,50 hectàrees marines i 3.331,46 hectàrees terrestres).

Situació: està situat a l'est de l'illa de Menorca, al terme municipal de Maó.

Equipaments:

*Centre de Recepció

 • Interpretació Rodríguez Femenias: carretera Maó - es Grau Km 3,5 desviació Llimpa. 07710 Maó. Telèfon 971 17 77 05 / 609 601 249. Fax 971 35 21 48. Horari: dilluns, divendres, dissabte i diumenge de 9’00h a 15’00h. Dimarts, dimecres i dijous de 9’00h a 17’00h.

  *2 observatoris d'aus.

  *Habitatge per investigadors Rodríguez Femenias.

  *Laboratori.

  Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

  *Itinerari de sa Gola

  *Itinerari de Santa Madrona

  *Itinerari de Llimpa


  QUÈ VEURE

  L’ullastrar ocupa totes les zones interiors del Parc, excepte les fondalades més humides, les àrees inundades i la franja litoral. Aquesta formació densa i espessa està dominada per l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i l’acompanyen espècies com la mata (Pistacia lentiscus) i l’aladern de fulla ampla (Phillyrea media) i, als costers més secs i pedregosos, la mula (Euphorbia dendroides).Allà on la profunditat del sòl o l’orientació permeten una major humitat, hi ha petites clapes d’alzinar i, a les zones inundades, hi creix la vegetació higròfila.A les platges trobam vegetació dunar ben desenvolupada i al litoral rocós, els socarrells, conjunt d’espècies espinoses amb forma de coixí, morfologia condicionada pels esquitxos de la mar i el vent. Aquests socarrells formen part de les comunitats vegetals amb major nombre d’endemismes de Menorca.El Parc destaca per la diversitat d’aus. Hi ha espècies aquàtiques com les anàtides, les fotges, els cagaires; a més de rapinyaires com l’àguila peixatera, el milà o el soter.Entre els rèptils i els amfibis, hem de destacar la sargantana gimnèsica (Podarcis lilfordi), endèmica de Mallorca i Menorca i present exclusivament als illots, on s’ha anat diversificant en subespècies. A més, hi ha altres espècies interessants com ara el calàpet, la reineta, les tortugues de terra i d’aigua, la sargantana italiana o la serp de garriga i la blanca. Entre els mamífers destaquen els carnívors, com ara el mostel o el mart, insectívors com l’eriçó o la rata aranyera, a més de rosegadors com la rata cellarda.El Parc compta amb una franja de medi marí on hi ha representats fons de diferents tipus. A les zones de fons tous dominen les praderies de posidònia. A les cales tancades i poc profundes apareixen unes altres comunitats com ara les de Cymodocea i Zoostera, plantes marines molt escasses a la Mediterrània. Però també hi ha fons rocosos amb interessants comunitats d’algues. A tots dos tipus de substrat podem trobar diverses espècies de peixos i invertebrats.

  QUÈ S'HI POT FER?

  Usos i activitats permeses:

  *L'observació de la fauna i la flora.
  *Realitzar fotografies no professionals sense sortir dels itineraris.
  *Totes aquelles que no alterin els valors paisatgístics, naturals i culturals del Parc.

  Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

  *La pesca tradicional d'anguila.
  *La retirada de la posidònia.
  *L'explotació i la recollecció d'algunes espècies vegetal silvestre prioritàries.
  *La introducció i la multiplicació en els sistemes naturals d'espècies al·lòctones de flora.
  *L'aplicació dels tractaments fitosanitaris.
  *Els canvis d'ús de sòl cap a regadiu i l'ampliació dels actuals.
  *L'alliberament al medi natural d'espècies cinegètiques.
  *La pesca recreativa submarina.
  *Les activitats col·lectives de busseig recreatiu amb escafandre autònom.
  *Qualsevol activitat d'excursions, tant de senderisme com amb bicicleta, d'un collectiu igual o superior a 25 persones.
  *Les activitats de caràcter festiu multitudinari.
  *Els estudis de caire científic que impliqui una recollecció de mostres.


  Usos i activitats prohibides:

  *Utilitzar vehicles a motor, de bicicletes i de cavalleria als sistemes dunars i platges.
  *Danyar la fauna silvestre llevat de l'activitat cinegètica i pesquera autoritzades.
  *Capturar en viu d'animals silvestres, recol·lectar els ous o cries, i fotografiar nius d'aus o altres activitats que puguin alterar-ne la reproducció.
  *Introduir fauna al·lòctona.
  *Caçar qualsevol espècie aquàtica o de prat.
  *Ancorar sobre les praderies de posidònia.
  *Realitzar qualsevol activitat recreativa de navegació i bany dins s'albufera des Grau i la resta de zones humides.
  *Practivar motocròs, trial. Circular en tot terreny, motos i altres vehicles a motor fora de les carreteres i pistes.
  *Escalar a algunes zones del Parc.
  *Fer foc a les platges.
  *Deixar restes de fems tant a la terra com a la mar.
  *Fer qualsevol acció que provoqui un deteriorament del patrimoni cultural.
  *Dur a terme qualsevol activitat que generi contaminació atmosfèrica.
  *Fer renous que puguin pertorbar els valors ambientals i paisatgístics i la fauna.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat