Octubre 2022
LA REDUCCIÓ DE PLÀSTICS PER PROTEGIR LES ILLES BALEARS ... I EL PLANETA

LA REDUCCIÓ DE PLÀSTICS PER PROTEGIR LES ILLES BALEARS ... I EL PLANETA

La venda, distribució i ús de productes de plàstic d’un sol ús estarà prohibida a les Illes Balears des del 20 de març de 2021

Per E.H./A.T./C.M.T.
«Si no canviem la manera que tenim de produir i fer servir el plàstic, pels volts del 2050 al mar hi haurà més plàstics que peixos. Hem de fer tots els possibles perquè els plàstics no arribin a l’aigua ni als aliments ni al nostre cos. L’única solució a llarg termini és reduir la quantitat de residus de plàstic mitjançant el reciclatge i la reutilització. És un repte al qual hem de fer front plegats ciutadans, empreses i administracions públiques. Arran de l’estratègia europea en matèria de plàstics, també volem fomentar un nou model de negoci més circular. Cal que invertim en tecnologies innovadores que protegeixin els ciutadans i el medi ambient tot mantenint alhora, però, la competitivitat de les nostres empreses», aquestes són les declaracions d'un personatge tan important de la Unió Europea com el vicepresident primer, Frans Timmermans.

 Això ens indica clarament quin és el camí cap a on es vol dirigir la Unió Europea, i en aquest sentit a les Illes Balears s'ha pres la decisió d'anar a l'avantguarda d'aquestes intencions.

D'aquesta manera, la venda, distribució i ús de productes de plàstic d’un sol ús estarà prohibida a les Illes Balears des del 20 de març de 2021 en comptes de l’1 de gener de 2021, tal com preveia la Llei de Residus i Sòls Contaminats. El canvi es materialitza una vegada el Parlament de les Illes Balears ha aprovat el Projecte de Llei per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa per pal·liar els efectes de la crisi de la COVID-19.

La Direcció General de Residus havia inclòs aquesta mesura en el Decret 8/2020 que precedí la Llei després d’haver estudiat, amb les consultes jurídiques pertinents, la petició feta, en aquest sentit, per diverses associacions dels sectors afectats.

Les peticions van arribar en ple estat d’alarma argumentant que la suspensió de la lliure circulació d’equipaments i persones afectaven processos com el de l’adaptació i homologació de la maquinària necessària per produir en les noves condicions estipulades per la Llei. El context excepcional generat per la situació sanitària va generar, a més, unes grans acumulacions d’estoc la comercialització dels quals es podria veure compromesa si no s’ampliaven els terminis previstos amb el consegüent perjudici econòmic que caldria afegir a la ja delicada situació generada per la pandèmia.

Finalment, s’ha tingut en compte també que moltes empreses es van veure obligades a aturar l’activitat completament o que estaven en processos d’expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO). Així, una vegada consultats els serveis jurídics i també entitats socials que han assessorat en l'elaboració de la Llei, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha considerat raonable ajornar 78 dies (els mateixos que va durar l’estat d’alarma) l’entrada en vigor d’alguns dels articles més emblemàtics d’aquesta Llei pionera.

Concretament, els apartats 1 dels articles 23 i 24 i els apartats 2 i 6 de l’article 25, que havien d’entrar en vigor el primer de gener de 2021 són els que passen a fer-ho el 20 de març. En aquests articles s’hi regulen diversos aspectes relacionats amb els productes d’un sol ús com la venda, distribució i ús de plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d’un sol ús fets de plàstic, així com les anelles de plàstic de paquets de begudes.

S’aplica el mateix criteri per a totes aquelles mesures que s’havien d’aplicar des dels ajuntaments des del 22 de febrer de 2021, i que, finalment, entraran en vigor l’11 de maig de 2021.

El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha volgut deixar ben clar que «els objectius de la Llei 8/2019 segueixen intactes» i ha anunciat que ja estan gairebé enllestides les guies interpretatives de la normativa que s’han elaborat per a un major coneixement de la ciutadania, administracions públiques, distribució i sector HORECA, i on les noves dates d’entrada en vigor hi estaran actualitzades.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA QUE LA LLEI DE RESIDUS PROHIBEIXI LES BOSSES DE PLÀSTIC D'UN SOL ÚS

Cal recordar que el Tribunal Constitucional va donar la raó aquest estiu al Govern de les Illes Balears en la discrepància que mantenia amb el Govern central respecte la constitucionalitat de l'apartat 1.b) de l'article 23 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

El text posat fins ara en qüestió estableix que, a partir de dia 1 de gener de 2021 (ara 20 de març), «els establiments comercials no podran distribuir bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús. Preferentment s’utilitzaran altres materials i únicament es podran distribuir envasos o bosses de plàstic compostables molt lleugeres, sempre que es destinin únicament a productes alimentaris per prevenir el malbaratament o per qüestions d’higiene o seguretat».

L’octubre de 2019, ambdues administracions van acordar, a través, de la Comissió Bilateral de Cooperació, que esperarien a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a la impugnació plantejada per l’Estat davant els articles de la llei navarresa de residus que plantejaven la mateixa mesura.

En la sentència, coneguda el passat estiu, el Tribunal Constitucional reconeix que la Comunitat Foral va actuar dins del marc de les seves competències prohibint, abans que ho fes l’Estat, les bosses de plàstic d’un sol ús per preservar el medi ambient.

D’aquesta manera, s’admet la tesi defensada pel Govern que estableix que les comunitats autònomes tenen la potestat d’establir mesures més restrictives que l’Estat en matèria de protecció del medi ambient.

La sentència estableix també que la prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús no incideix de manera directa o significativa sobre l’activitat econòmica general ni provoca una distorsió substancial en el funcionament del mercat.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/