Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
LES VISITES GUIADES AL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA EL MES D'AGOST

LES VISITES GUIADES AL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA EL MES D'AGOST

Activitats d'educació ambiental dos dies a la setmana

Per E.H/A.T./CMAAP
Cada dimecres i dijous d'aquest mes d'agost, a càrrec de l'equip d'educació ambiental i adreçat al públic en general, podeu gaudir d'unes visites guiades a peu, centrades en la
importància de la biodiversitat de s'Albufera de Mallorca i els seus valors
etnològics i històrics.
 
Es tracta d'una activitat gratuïta de 9.30 h a 11 h, però amb places limitades, us podeu inscriure al telèfon 971 89 22 50 (de 9 h a 15 h). Es recomana dur a les visites: aigua, capell, protecció solar, prismàtics i repel·lent pels moscards. El lloc de trobada serà al Centre d'Informació Sa Roca.

S’Albufera de Mallorca fou declarada Parc natural el 28 de gener de 1988 (Decret 4/1988). És també Zona Humida d’Importància Internacional inclosa en el conveni de Ramsar i en la Xarxa natura 2000, com a Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i Lloc d’importància comunitària (LIC).

S’Albufera de Mallorca és una gran zona humida amb ambients diversos, des dels boscs de ribera i els canyissars fins als canals i les llacunes, on l’aigua és un dels elements primordials que configura el paisatge i determina la vegetació i la fauna de cada indret. L’aigua, que sustenta la vida, fa de s’Albufera un dels espais amb major biodiversitat de les Illes Balears i un lloc d’especial interès per als amants de la natura en general i de les aus en especial.

Un ambient de s’Albufera que destaca de la resta per la seva singularitat és el sistema dunar des Comú de Muro, un gran arenal que ocupa bona part de la badia d’Alcúdia, fixat per la vegetació pròpia d’aquests tipus d’ecosistemes litorals.

La presència humana en el transcurs dels segles es fa evident quan s’observen els dics, les séquies, els ponts i els topònims, que formen part de la història encara recent d’aquest espai.

Descripció general: s'Albufera de Mallorca és la zona humida més extensa de les Illes Balears. Es troba separada de la mar per un cordó de dunes. Encara que fa uns 18 milions d'anys ja hi havia formacions de prat, l'actual zona humida es va formar fa menys de 100.000 anys, però amb el pas del temps ha anat variant la seva morfologia fins a l'estat actual.

Superfície: 1.646,48 hectàrees terrestres.

Situació: el Parc natural està situat al nord-est de Mallorca, als termes municipals de Muro i sa Pobla.

Com arribar-hi: l'accés al Parc és a peu o amb bicicleta pel pont dels Anglesos. Es pot aparcar el vehicle de motor en els vials de les urbanitzacions properes o a l'aparcament habilitat per a aquesta finalitat vora l'entrada del Parc.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/