Setembre 2019
Publicitat
MENORCA. S'ALBUFERA DES GRAU: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018/2019

MENORCA. S'ALBUFERA DES GRAU: ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL 2018/2019

La nova oferta d'activitats que presenta l'IBANAT als espais naturals protegits, oberta a tots els centres educatius

Per E.H/A.T./IBANAT
EL PARC NATURAL DE S'ALBUFERA DES GRAU


El Parc Natural de s’Albufera des Grau està situat al nord-est de l’illa de Menorca. S’estén pels termes municipals de Maó i es Mercadal, amb una extensió total de 5.067 hectàrees, de les quals 1.745 ha són marines i 3.438 ha són terrestres.

S’Albufera des Grau és una extensa zona humida on es troba tot un gradient ambiental, des de l’estreta gola oberta a la mar fins a les parts més interiors, amb les ribes ocupades per joncs, canyet, salicòrnies i tamarells.

L’ecosistema aquàtic és d’una diversitat destacable, i hostatja grans concentracions d’ocells aquàtics.

Els voltants d’aquesta albufera inclouen una gran varietat d’ecosistemes: zones humides, terres de pastures i cultius, boscos, dunes i platges.

El litoral fins al cap de Favàritx és una successió de cales verges i penya-segats amb un interès paisatgístic i biològic excepcional.

L’illa d’en Colom, separada per un freu poc profund de la costa menorquina, és la llar de comunitats vegetals i animals úniques en el món.


ACTIVITATS QUE S'OFEREIXEN

L'IBANAT (Institut Balear de la Natura de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que entre altres funcions, gestiona la conservació dels espais naturals protegits de les Illes Balears), ha publicat una nova Guia de recursos i activitats d'educació ambiental, elaborada amb l'objectiu de donar suport als centres educatius i altres col·lectius interessats en la programació d'activitats ambientals. Les activitats són GRATUÏTES.


*Qui viu a s’Albufera?

El conte de titelles d’en Xoc, una fotja, servirà d’introducció a
l’activitat. L’objectiu de la sortida és veure aquest animal i
observar-lo amb el telescopi alhora que descobrim l’entorn
natural a partir d’un joc d’endevinalles.

Objectius:

–Identificar, localitzar i observar elements naturals.
–Fomentar actituds respectuoses amb el medi natural.
–Gaudir del medi natural.

Nivells educatius: 2n de segon cicle d’educació infantil.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Itinerari de sa Gola (platja des Grau).
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: dues hores i mitja.
Observacions: disponible a partir de mitjan octubre.


*Els exploradors de la natura

En aquesta activitat els fillets es converteixen en exploradors
de la natura. Fer silenci, anar a poc a poc, escoltar, ensumar,
observar aus amb el telescopi o seguir tot sols un itinerari
curt seran alguns dels requisits per aconseguir el diploma
d’exploradors.

Objectius:

–Utilitzar els sentits per percebre l’entorn
natural.
–Observar les aus amb telescopi.
–Adquirir hàbits de respecte a la natura.

Nivells educatius: 2n de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores.
Observacions: comença a mitjans d’octubre fins a febrer.


*La mar

El joc de la tortuga de la mar ens servirà per acostar-nos a
conèixer aquest animal i els impactes ambientals que
l’afecten. Observarem i classificarem el que trobem damunt
l’arena, i construirem una xarxa tròfica marina en la qual cada alumne serà un dels organismes que la formen.

Objectius:

–Entendre la necessitat de protegir les zones marines.
–Conèixer alguns dels impactes ambientals que afecten les espècies marines.
–Veure la interconnexió entre els diferents organismes.

Nivells educatius: 3r i 4t de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a15.00.
Durada: tres hores i quinze minuts.
Observacions: disponible tot l’any.


*Taller d’aromes

Les plantes aromàtiques que trobam al Parc Natural i les
seves qualitats seran el punt de partida d’aquest taller. Els
fillets coneixeran algunes d’aquestes plantes, experimentaran
amb les essències que se’n poden extreure i les utilitzaran per elaborar un cosmètic natural.

Objectius:

–Reconèixer algunes plantes aromàtiques.
–Elaborar un producte de manera artesanal.
–Posar en valor els recursos naturals.

Nivells educatius: 4t de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00
Durada: tres hores i quinze minuts
Observacions: disponible tot l’any.


*S’Albufera des Grau

En aquesta activitat observarem aus amb un telescopi i
coneixerem les característiques de la duna mòbil, la duna fixa
i els elements que configuren s’Albufera des Grau.

Objectius:

–Donar a conèixer el Parc Natural i la importància de conservar-lo.
–Conèixer diferents ecosistemes de la zona: la llacuna, la duna fixa i la duna mòbil.
–Identificar i conèixer les característiques de la flora i la fauna de la zona.

Nivells educatius: 5è i 6è de primària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores i quinze minuts.
Observacions: disponible de novembre a febrer.


*Les aus de les zones humides

A més de l’observació directa d’aus a s’Albufera, en aquesta
activitat tractarem de conèixer diferents aspectes de les aus i
el seu comportament: la morfologia, les migracions i també
com els afecten els impactes ambientals.

Objectius:

–Conèixer els impactes ambientals que afecten les zones humides i les aus que hi viuen.
–Valorar la funció de les zones humides i la importància d’aquestes per a les aus.
–Adquirir hàbits d’observació i estudi dels éssers vius.

Nivells educatius: secundària.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores i mitja.
Observacions: disponible de novembre a febrer.


*Posidònia platges i illots. Sortida en caiac

Excursió en caiac per conèixer els valors ambientals del litoral
i de l’àrea marina del Parc Natural. Partint de la platja des
Grau visitarem cala Tamarells i l’illa d’en Colom. També farem
una aturada per prendre un bany.

Objectius:

–Conèixer la importància dels ecosistemes marins i litorals: la Posidonia oceanica i els sistemes duna-platja.
–Entendre què és un endemisme amb el cas de la sargantana balear.
–Posar en valor les àrees marines i la necessitat de protegir-les.

Nivells educatius: 3r i 4t d’ESO.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores.
Observacions: és important tenir en compte que es tracta d’una sortida didàctica, no d’una sortida purament d’oci. Del 15 de maig al 15 de juny. El grup s’haurà de fer càrrec
del cost del lloguer del caiac.


*S’Albufera des Grau; gestió de l’aigua

Xerrada sobre l'ecologia de s'Albufera al llarg de l'any
(paràmetres fisicoquímics, vegetació, nutrients...), i la gestió
ambiental que se’n fa des del Parc Natural. Visita a la zona de
la paret mestre i les comportes de s'Albufera des Grau.

Objectius:

–Entendre la dinàmica ecològica de s’Albufera i quins són i com actuen els factors que la determinen.
–Conèixer la gestió ambiental que se’n fa des del Parc Natural.
–Posar en valor els ecosistemes aquàtics i la necessitat de protegir-los.
–Entendre que l’aigua és un be escàs i la importància de fer-ne un ús raonable.

Nivells educatius: 4t d’ESO i batxillerat.
Capacitat: un grup classe.
Lloc: Parc Natural de s’Albufera des Grau.
Horari: adaptat al centre educatiu de 8.30 a 15.00 h.
Durada: tres hores.
Observacions: tot l’any.


PER TOTES LES ACTIVITATS

Contacte per a informació i reserves:
Tel.: 971 17 77 05 / 609 60 12 49
Publicitat