Octubre 2022
MILLORA LA PROTECCIÓ D’ANIMALS DE RACES AUTÒCTONES BALEARS EN PERILL D’EXTINCIÓ

MILLORA LA PROTECCIÓ D’ANIMALS DE RACES AUTÒCTONES BALEARS EN PERILL D’EXTINCIÓ

Nou catàleg genètic. De les 15 races de bestiar catalogades, 11 ja tenen un banc genètic propi que servirà per conservar la màxima diversitat genètica.

Per CMMAP/EH/AT
De les 15 races de bestiar catalogades a les Illes Balears 11 ja tenen banc genètic propi, que servirà per a conservar la màxima diversitat genètica així com la millora en la producció d’aquestes poblacions. Això ha estat possible gràcies al programa de suport a la conservació i millora de races autòctones que du a terme el Servei de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i al qual s’han destinat 227.767 euros des de 2016. En el programa s’ha treballat amb 10 races ramaderes i han tingut accés per participar-hi 669 finques ramaderes amb 25.151 animals reproductors. El següent pas del programa, tal com es va explicar ahir al sector en el marc de la Fira de Sineu, és fer valer les característiques diferenciadores de cada raça, més enllà de la territorialitat, com la seva productivitat o adaptació al medi.

En el programa es realitzen activitats de conservació, com són la identificació genètica dels animals i dels ancestres per facilitar-ne la gestió, com es fa amb la cabra i ovella eivissenca, que es troben en situació crítica de conservació; l’ampliació del catàleg del banc de semen, en el qual s’han duplicat al darrer any les palletes de semen conservades i s’ha incrementat el nombre de donants en 31 sementals més, que han arribat a un total d’11 races que disposen de material genètic dipositat en el banc; els estudis de caracterització de les poblacions que han fet possible, per exemple, que la vaca de la reina es pugui gestionar correctament i no caigui en consanguinitat, etc.

Pel que fa a les activitats de millora de la raça, s’han avaluat genèticament les ramaderies i les poblacions i, en algunes races com l’ovella roja mallorquina i l’ovella menorquina, es disposa d’informació genètica per començar a millorar-ne la raça, atès que ja es té coneixement dels millors sementals de cada explotació que són transmissors de les millors aptituds lleteres i càrnies. En el cas de l’ovella mallorquina s’han connectat genèticament les ramaderies i es pot iniciar la millora de la raça i preparar-ne un catàleg de sementals, que seria el primer d’una raça autòctona a les Illes Balears.

Quant a la difusió de la millora que preveu el programa, s’ha donat suport a l’adquisició d’animals millorants, com en el cas del porc negre mallorquí; s’assisteix i participa en certàmens ramaders, es dota de premi als millors exemplars dels concursos, etc.

També s’ha col·laborat amb les agrupacions racials, així com amb algunes poblacions no catalogades, per tal d’ajudar-les amb els estudis i tràmits per a reconèixer-les com a raça.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/