Desembre 2022
PARLEM DE CANVI CLIMÀTIC... EN PRESENT

PARLEM DE CANVI CLIMÀTIC... EN PRESENT

Ara que hi ha importants personatges com l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, que neguen el canvi climàtic i els seus efectes, els europeus ho tenim més clar que mai i seguim reflexionant... Aquí escrivim algunes consideracions més al respecte.

Per E.H/A.T./E.M.
Quan ens referim al canvi climàtic la gran obvietat és que el clima canvia. Encara no se sap del tot cert com ni amb quin ritme, però canvia. El clima ha estat sofrint diferents canvis durant la història del nostre planeta. Actualment, el problema del canvi climàtic ha captat l'atenció mediàtica, política i social d'una manera constant i diària, com mai abans un tema de medi ambient ho havia aconseguit. Si això passa, cal demanar-nos com a mínim: què és això del canvi climàtic? Si ens considerem una societat intel·ligent i amb certes responsabilitats. És interessant saber que l'ésser humà hi dedica una mínima part del seu cervell per a pensar en el medi ambient. Això no obstant, la nostra consciència, de cada vegada més, es va obrint pas cap a noves preocupacions, i si tal vegada ens interessem a saber què és i com actua, ens podem endur una gran sorpresa. Simplificant massa, es podria dir que el canvi climàtic és el procés de transformació de les condicions climatològiques que condicionen la nostra vida. I aquestes variacions poden anar des de la pujada progressiva de la temperatura mitjana del planeta, fins a l'augment del nivell del mar (cosa que podria afectar directament a les Balears). Aquest procés de canvi és degut, i això ja és una afirmació per part de la comunitat científica, a l'activitat humana. Això és degut a les emissions de gasos d'efecte "hivernacle" que fan que l'atmosfera retingui més calor del que necessita per viure còmodament. Aquest efecte seria el primer causant de tota la problemàtica, segons diuen els científics. Així, els éssers humans ens convertim en els primers causants del deteriorament del nostre planeta, quina paradoxa, oi? Si a tot això afegim que el nostre país és un dels que tenen més probabilitats de sofrir les conseqüències del canvi, a causa de les seves condicions geogràfiques i socioeconòmiques... no penseu que ja no és una problemàtica independent de les nostres actuacions, sinó exactament tot el contrari, que som els primers responsables i que de nosaltres depèn l'evolució que aquest canvi pugui prendre? I és que si volem deixar un legat, just hem d'actuar ara. I sí, tant a escala individual, com col·lectiu, com polític, científic... Si encara tenim el pensament què pensar en el medi ambient és un luxe que solament els rics poden fer perquè ja tenen les seves necessitats cobertes, no ens trobem en condicions d'actuar. Aquest és el primer pas. La resta ja anirà sorgint al llarg del camí. Així que el canvi climàtic és una amenaça per a la nostra civilització tal com avui la coneixem. És un tema que hauria de preocupar a tothom, no únicament a la colla d'ecologistes ni a una elit de polítics internacionals. De fet, ja no es pot xerrar de canvi climàtic en un temps verbal que indiqui futur, hem de xerrar de canvi climàtic en PRESENT, com una problemàtica immediata els efectes de la qual ja se senten a diferents localitats de tot el món. Aquesta vulnerabilitat del nostre planeta als canvis és el fet que ha obligat a la comunitat científica, partits polítics, administracions i ciutadans en l'àmbit general a tenir en compte aquest problema i planificar i organitzar una actuació seria que freni aquest fenomen inaturable. En aquest punt, convé aclarir que el canvi climàtic és inequívoc i irreversible. Avui, encara que els polítics d'un partit del nostre país no vulguin acceptar una evidència tan clara perquè potser és massa feina, és impossible que ningú negui la realitat que està vivint el planeta i l'ésser humà referit al progressiu deteriorament del medi ambient. Sense incloure caires dramàtics o fatalistes en aquest article, cal dir que els impactes del canvi climàtic cada pic seran pitjors i de majors magnituds. Per tant, es converteix en una necessitat urgent assumir i afrontar aquesta situació des d'ara mateix, adaptar-s'hi per tractar d'invertir la seva evolució. Per això, com he dit abans, com que el principal causant d'aquest problema és la nostra activitat en el planeta, els nostres costums i el nostre ritme de vida, per frenar el canvi climàtic hem de canviar també tot això. Tasca difícil canviar els nostres hàbits... però i si quan anem a comprar en lloc d'utilitzar deu bosses de plàstic, que tarden una barbaritat a degradar-se, utilitzem una bossa ecològica que ens dura el triple i no contamina? O en lloc de tenir l'ordinador de casa encès si no l'utilitzem, que està consumint energia innecessària, l'apaguem i així també estalviem a fi de mes? Crec que hi fa falta un compromís estable, sobretot per la nostra part, els joves. Nosaltres, som qui més viurem aquesta etapa de canvis i a qui encara ens resulta més senzill canviar segons quins aspectes de la nostra vida. 

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/