Octubre 2022
PLÀSTICS D'UN SOL ÚS: NOVA NORMATIVA EUROPEA PER REDUIR LES DEIXALLES MARINES

PLÀSTICS D'UN SOL ÚS: NOVA NORMATIVA EUROPEA PER REDUIR LES DEIXALLES MARINES

Per C.E./AMIC/E.H./A.T
El volum de deixalles plàstiques que hi ha al mar és cada vegada més gran i per això la Comissió Europea proposa avui una nova normativa de la UE aplicable als deu productes de plàstic d'un sol ús que més sovint es troben a les platges i mars europeus, per no parlar de les arts de pesca perdudes o abandonades. Tot plegat representa el 70 % de totes les deixalles marines. La nova normativa és proporcionada i pensada de manera que se'n puguin aconseguir els millors resultats possibles. Això vol dir que s'aplicaran diverses mesures en funció de cada producte. Quan hi hagi una alternativa assequible, els productes de plàstic d'un sol ús seran enretirats del mercat. I quan no n'hi hagi cap, d'alternativa senzilla, es mirarà de limitar-ne l'ús reduint-ne el consum a nivell nacional i imposant-hi un etiquetatge i un disseny determinats i un seguit d'obligacions que hauran de respectar els productors pel que fa a la gestió i a la recollida de residus. La nova normativa farà d'Europa una regió capdavantera en la solució d'un problema que té repercussions globals.

«Aquesta Comissió es va comprometre a actuar en les coses grans i més importants i a deixar la resta als estats membres. Sense cap mena de dubte, els residus de plàstic són una qüestió molt important i, per tant, els europeus han d'actuar plegats per resoldre aquest problema perquè al final les deixalles plàstiques van a raure a la terra, al mar, a l'aire que respirem i als aliments que mengem. Les mesures que avui proposem reduiran la quantitat de plàstics d'un sol ús que hi ha en els nostres supermercats: es prohibirà una part d'aquests articles i se substituiran per alternatives més netes perquè la gent pugui continuar fent servir els seus productes favorits», ha declarat avui el vicepresident primer responsable del desenvolupament sostenible, Frans Timmermans.

«És cert que l'invent del plàstic és fantàstic, però també és cert que l'hem de fer servir de manera molt més responsable. Els plàstics d'un sol ús no són una opció econòmica ni ambiental intel·ligent i les propostes que avui presentem ajudaran les empreses i els consumidors a evolucionar cap a alternatives més sostenibles. Tot plegat serà una gran oportunitat perquè Europa assoleixi el lideratge mundial en aquest camp fabricant productes que d'aquí a unes dècades puguin arribar a ser imprescindibles arreu del món i que ens obligaran a treure el més gran partit econòmic possible dels recursos que tenim tan limitats. A més, l'objectiu pel que fa a la recollida d'ampolles de plàstic que ens hem plantejat també contribuirà a generar la massa crítica necessària perquè prosperi la indústria del reciclatge del plàstic», ha declarat avui el vicepresident responsable d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen.

Els plàstics representen arreu del món el 85 % de les deixalles marines i ens estan arribant fins i tot als pulmons i a taula en forma de micropartícules que són presents en l'aire que respirem, en l'aigua que bevem i en els aliments que mengem i que tenen un impacte encara desconegut en la salut. Per tant, és imprescindible resoldre el problema que planteja el plàstic i, a més, cal pensar que tot plegat pot ser una bona oportunitat per impulsar la innovació, la competitivitat i la creació de llocs de treball.
Avantatge competitiu per a les empreses: el fet que a tot el mercat europeu hi hagi només una normativa en la matèria permetrà que les empreses europees puguin fer economies d'escala i ser més competitives en el mercat mundial de productes sostenibles, actualment en expansió. Mitjançant la creació de sistemes de reutilització, com ara els sistemes de consigna i reemborsament de recipients, les empreses podran garantir un subministrament estable de material d'alta qualitat. En la resta de casos, l'incentiu que suposa haver de trobar solucions més sostenibles pot oferir a les empreses un avantatge tecnològic sobre els seus competidors mundials.

Una mesura per a cada producte
Segons l'Eurobaròmetre, arran d'haver intentat resoldre el 2015 el problema de les bosses de plàstic, el 72 % dels europeus declara actualment haver-ne reduït l'ús. Per tant, ara la UE es vol centrar en deu productes de plàstic d'un sol ús i en les arts de pesca perdudes o abandonades al mar, que a Europa representen el 70 % de les deixalles marines. La nova normativa inclou les mesures següents:
  • Prohibició de l'ús del plàstic en un seguit de productes: quan hi hagi una alternativa assequible, els productes de plàstic d'un sol ús seran enretirats del mercat; aquesta prohibició s'aplicarà als bastonets de les orelles, als coberts i plats de plàstic, a les canyetes de plàstic, als bastonets per remoure begudes i als bastonets per lligar-hi globus inflables; tots aquests productes hauran de ser fabricats amb materials sostenibles; a més, només es podran comercialitzarrecipients de begudes fets de plàstic d'un sol ús si taps i tapes hi romanen enganxades;
  • Reducció del consum: els estats membres hauran de fer reduir l'ús dels recipients de plàstic per posar-hi menjar i dels gots o ampolles de plàstic per a activitats esportives; poden fer-ho establint objectius nacionals de reducció de l'ús del plàstic i imposant productes alternatius en els punts de venda o fent que calgui pagar pels productes de plàstic d'un sol ús;
  • Obligacions dels productors: els productors hauran de contribuir a cobrir els cost de la gestió i neteja dels residus i de les campanyes de sensibilització pel que fa als recipients alimentaris, als envasos i embolcalls (per exemple, de patates fregides i llaminadures), als gots i envasos de begudes, als productes del tabac amb filtres, com ara les burilles de les cigarretes, a les tovalloletes humides, als globus inflables i a les bosses de plàstic lleugeres; la indústria també rebrà incentius per desenvolupar alternatives menys contaminants;
  • Objectius de recollida: els estats membres estaran obligats a fer reciclar el 90 % de les ampolles de begudes de plàstic d'un sol ús d'aquí al 2025 mitjançant, per exemple, sistemes de consigna i reemborsament;
  • Etiquetatge: alguns productes hauran de portar una etiqueta clara i normalitzada que indiqui la manera com s'eliminaran els residus que generin, l'impacte negatiu que puguin tenir en el medi ambient i la presència de plàstic; això s'aplica a lescompreses higièniques, a les tovalloletes humides i als globus inflables;
  • Campanyes de sensibilització: els estats membres hauran de fer campanyes de sensibilització sobre l'impacte negatiu per al medi ambient de les deixalles de plàstic d'un sol ús i de les arts de pesca abandonades i sobre els sistemes de reutilització i les opcions de gestió dels residus que generen tots aquests productes.
Pel que fa a les arts de pesca, que representen el 27 % de tots els residus que ens trobem a les platges, la Comissió vol completar l'actual marc normatiu implantant sistemes de responsabilitat dels fabricants d'arts de pesca de plàstic. Els fabricants d'arts de pesca de plàstic hauran de fer-se càrrec dels costos de la recollida de residus provinents de les instal·lacions portuàries receptores i del seu transport i tractament; també hauran de cobrir les despeses de les campanyes de sensibilització. Si desitgeu més informació sobre la nova normativa pel que fa a les arts de pesca, consulteu aquest web.

Properes etapes
Ara la Comissió remetrà les seves propostes al Parlament Europeu i al Consell perquè hi siguin aprovades. A més, la Comissió demana a la resta d'institucions que hi donin prioritat i ofereixin als ciutadans europeus resultats tangibles abans no se celebrin les eleccions europees del mes de maig del 2019.

Per commemorar el 5 de juny, Dia mundial del medi ambient, la Comissió engegarà una campanya de sensibilització a nivell europeu per cridar l'atenció sobre les opcions de tria dels consumidors i posar en relleu el paper de tots i cadascun dels ciutadans en la lluita contra la contaminació provinent del plàstic i deixalles marines.

Per descomptat que la lluita contra les deixalles marines que se generen a la UE és només una part d'un problema de dimensions mundials. Tot i així, en assumir el lideratge en aquest sector, la Unió Europea es trobarà en una posició de força per impulsar el canvi a nivell mundial a través del G-7 i del G-20 i a través de l'aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Rerefons
La iniciativa que avui presentem respon al compromís adoptat a l'estratègia europea del sector del plàstic per lluitar contra els residus del plàstic perjudicials, mitjançant una acció legislativa que ha estat acollida amb satisfacció pel Parlament Europeu i pel Consell, pels ciutadans i pels interessats. Les mesures que proposem facilitaran la transició d'Europa cap a una economia circular i cap a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, a més del compromís assolit per la UE pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic o pel que fa a la seva política industrial.

La directiva que avui proposem es basa en la normativa existent, com ara la Directiva marc sobre l'estratègia marina o la Directiva sobre els residus, i completa la resta de mesures existents per lluitar contra la contaminació marina, com ara la Directiva sobre les instal·lacions portuàries receptores o les restriccions pel que fa a l'ús dels microplàstics o dels plàstics oxodegradables. Per tant, la directiva que avui proposem segueix un enfocament similar al de la Directiva del 2015 sobre les bosses de plàstic, que va ser molt ben acollida i ha generat una evolució molt ràpida en el comportament dels consumidors.

A més, la directiva que avui proposem produirà beneficis ambientals i econòmics; per exemple:
  • evitarà l'emissió de 3,4 milions de tones equivalents de CO2;
  • evitarà uns danys ambientals que podrien arribar a representar uns 22 000 milions d'euros d'aquí al 2030;
  • estalviarà als consumidors uns 6 500 milions d'euros.
A més d'abordar la qüestió de la gestió de residus, la nova normativa oferirà claredat i seguretat jurídica a les empreses i els permetrà fer les economies d'escala necessàries per assumir el lideratge en els nous mercats d'alternatives d'ús múltiple, nous materials i millors dissenys.

D'acord amb les exigències que suposa el programa de millora de la legislació de la UE, en la preparació de la proposta que avui presentem s'han dut a terme consultes als interessats i una consulta pública oberta, a més d'avaluacions d'impacte molt exhaustives. En la consulta pública feta entre el mes de desembre del 2017 i el mes de febrer del 2018, el 95 % dels enquestats es declarava d'acord amb el fet que fos urgent i necessari prendre mesures per lluitar contra els plàstics d'un sol ús i el 79 % responia que aquestes mesures havien de ser preses a nivell de la UE perquè fossin eficaces; d'altra banda, el 70 % dels fabricants i el 80 % de les marques també hi coincidia dient que era urgent i necessari; de fet, el 72 % ja ha reduït l'ús de bosses de plàstic, el 38 % dels quals declara haver-s'hi posat l'any passat.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/