Juliol 2020
Publicitat
../ad-63/
UNA PROTECCIÓ MÉS GRAN PEL PARC NATURAL ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS (MALLORCA)

UNA PROTECCIÓ MÉS GRAN PEL PARC NATURAL ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS (MALLORCA)

Delimitació i tancament del sistema dunar, primera mesura presa pel nou òrgan de direcció d'aquest Parc de les Illes Balears

Per CMMAP/EH
El Parc Natural Es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca) disposa des d'aquesta setmana d'una protecció més gran, atès que s'hi han instal·lat pals de delimitació i tancament del sistema dunar, pel qual no es pot transitar pel fet de ser un hàbitat prioritari protegit per la Directiva d'hàbitats. Fins ara, a les àrees del sistema dunar, on estaven situats els sis quiosquets antics, no hi havia cap tipus de delimitació i per això es feia necessària aquesta mesura abans de la temporada d'estiu.

La declaració de Parc Natural ha fet possible que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, com a òrgan gestor de l'espai, pogués dur a terme aquesta mesura de gestió, tot per garantir-ne la protecció. Els pròxims dies es finalitzarà la darrera de les sis zones afectades, ja que no havia estat possible fins ara a causa del mal temps.

Per mor de la seva vulnerabilitat i la pressió antròpica acumulada al llarg dels anys, el sistema de platja-duna des Trenc-Salobrar de Campos presenta zones que necessiten mesures de gestió i restauració per recuperar-ne l'estat originari. El nou òrgan gestor de l'espai, gràcies a la declaració com a Parc Natural, serà l'encarregat de planificar i dur a terme les tasques de recuperació pertinents per tal de revertir-ne situació geomorfològica i ecològica a les zones més degradades.

I és que les zones on se situaven els antics quiosquets, a part de l'efecte directe d'aquests sobre el sector de dunes mòbils, interferien en la dinàmica eòlica, fet que ha comportat amb el pas dels anys que es formassin lòbuls erosius a la part posterior. Amb aquesta mesura es pretén iniciar el procés de recuperació d'aquest espai emblemàtic per tal de restituir-ne tots els valors naturals.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/