Setembre 2019
Publicitat
XERRADES DE PROFESSIONALS DEL MEDI AMBIENT OFERIDES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (2)

XERRADES DE PROFESSIONALS DEL MEDI AMBIENT OFERIDES PEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (2)

Sensibilització sobre els problemes ambientals que pateixen les nostres Illes i educació ambiental dels joves

Per E.H./A.T./C.M.A.P.
Continuem amb la difusió d'una sèrie de xerrades que les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, ofereixen a l’aula a fi de difondre les tasques que es duen a terme des de l’Administració en diferents camps del medi ambient, i per sensibilitzar sobre els problemes ambientals que pateixen les nostres Illes. Aquestes xerrades les imparteix el personal tècnic de les mateixes conselleries, que, per tant, pot oferir un punt de vista pràctic i professional.

Des d'aquesta secció anirem explicant i difonent els continguts d'aquestes xerrades amb l'objectiu de donar suport en la sensibilització i a l'educació ambiental dels joves de les Illes Balears.

ACTIVITAT: LA SANITAT FORESTAL

El Servei de Sanitat Forestal ofereix una sèrie de xerrades
sobre la salut dels nostres boscos:
“La sanitat forestal a les Illes Balears”; “Actuacions de
l’Administració davant de les plagues forestals a les Illes
Balears”; “La processionària del pi (Thaumetopoea
pityocampa)”; “El banyarriquer de l’alzina (Cerambyx cerdo)”; “L’eruga peluda (Lymantria dispar)”; “La xarxa de seguimentde danys en boscos de Balears”; “L’eruga barrinadora dels garballons (Paysandisia archon) a les Illes Balears”; “La proliferació d’escolítids en zones incendiades”

Objectius: donar a conèixer les principals
plagues que afecten els nostres boscos i les
actuacions que es duen a terme des de
l’Administració per combatre-les.

Nivell educatiu: a partir de 3r d'ESO.

Capacitat: un grup de classe.

Lloc: aula o camp.

Durada: 50 minuts.

Observacions: d'octubre a juny.

Contacte per a informació i reserves:
971 17 66 66 ext.67271 (L. Núñez)


ACTIVITAT: L'estat del medi ambient a les Illes Balears

Conèixer l’estat del medi ambient del nostre territori és
necessari per avançar cap a un desenvolupament sostenible i per minvar el nostre impacte sobre el medi ambient. Enaquesta xerrada parlarem dels informes de l’estat del medi ambient, que recopilen periòdicament la informació ambiental sobre diverses matèries (aigües, aire, sòls, medi marí, medi terrestre, biodiversitat, residus, energia, etc.), per posar-la a l’abast de la població (Llei 27/2006 que regula el dret a la informació en aplicació del Conveni de Aarhus). La informació s’organitza segons l’esquema d’estat (la qualitat de l’entorn), pressió (les forces que alteren l’estat) i també de resposta (actuacions per minvar o eliminar la pressió).

Objectius: conscienciar els alumnes sobre la
necessitat de conèixer la situació ambiental
de les Illes i promoure la consciència
ambiental.

Capacitat: un grup de classe.

Lloc:  aula.

Durada: 50 minuts 


Observacions: de novembre a maig. Es requereix un canó de projecció.

Contacte per a informació i reserves:
Servei de Qualitat Ambiental


ACTIVITAT: Contaminació atmosfèrica i canvi climàtic

Xerrada sobre la qualitat de l’aire, la protecció de l’atmosfera
i el canvi climàtic a les Illes Balears.

Objectius:

* Conèixer els conceptes bàsics en matèria
de protecció de l’atmosfera: contaminants
atmosfèrics, emissions i qualitat de l’aire
ambient.

* El canvi climàtic, mitigació i adaptació.

* Conèixer el que es fa a les Illes Balears en
aquests camps.


Nivell educatiu: batxillerat i cicles formatius adults.

Capacitat: un grup de classe.

Lloc: aula.

Durada: 50 minuts.


Contacte per a informació i reserves:

Paula M. Elías, José Carlos Cerro, Agustí
AguilóACTIVITAT: Sostenibilitat i benefici ambiental del transport públic

En aquesta xerrada s'expliquen els conceptes clau del
transport públic -oferta, demanda, capacitat, ocupació,
consum...-, i com a partir de la interrelació d'aquests
conceptes es determina el nivell de sostenibilitat dels distints mitjans de transport


Objectius: Conèixer les variables tècniques
bàsiques del transport públic, i fomentar que
l'alumne raoni per ell mateix sobre quin és
el mitjà de transport més adequat per a cada
situació.

Nivell educatiu: batxillerat, adults i grups
organitzats.

Capacitat: un grup de classe.

Lloc: aula.

Durada: 50 minuts.

Observacions: es requereix un canó de projecció.

Contacte per a informació i reserves:
Jordi Sansó Florit
Tel.: 971 91 31 91
Publicitat
../ad-20/