Octubre 2022

VOYEURISME: T'AGRADA MIRAR?

Es coneix com a voyeurisme la pràctica sexual d'obtenir la satisfacció sexual a través de l'observació de la nuesa o dels actes sexuals dels altres.

Per Atòmic Girls
El voyeurisme respon a la definició següent: pràctica d'obtenir la satisfacció sexual a través de l'observació de la nuesa o dels actes sexuals dels altres.Tradicionalment s’havia considerat aquest fenomen com una anomalia sexual que es donava en individus molt joves, en adolescents tímids o en subjectes d'edat madura en ple clímax, que establien una relació anònima amb la parella eròtica a través de la visió, únicament. A més, segons aquesta concepció el voyeur passa desapercebut i roman ocult, sense cercar que la seva presència desperti una reacció en l'objecte sexual que contempla; sent una excitació creixent que arriba a fer-se intolerable i que l'obliga a cercar l'amagatall oportú per observar l'acte sexual o el despullament d'una altra persona. La seva causa provenia de l’exclusió d’aquestes persones d'una vida sexual normal per problemes particulars, que cercaven a distància les imatges que nodrissin els continguts de la seva imaginació, que actuaria com a compensadora del sexe que no practiquen. 

Pel que fa a la consideració del voyeurisme com a malaltia, pot haver-hi casos en què ho arribi a ser, si la gent està molt malament de l’olla, però com ja podeu imaginar, abans dins l’àmbit sexual tot el que no era pegar un pinyol, parlant clar, ja era una malaltia mental, i es pensava que els voyeurs eren uns pervertits pecadors tafaners que vivien obsessionats pel sexe.  La conclusió és que hi ha de tot en aquest món, però no perquè t’agradi el sexe ets un boig. Si fins i tot es pensava que les dones que eren assídues concurrents als combats de boxa, lluita lliure, etc. eren voyeurs!Exemples concrets de voyeurisme els trobam cada dia, ja que aquest és un fenomen més freqüent del que ens pensam. Qui no ha anat a espiar una parella quan s’ho està fent dins un cotxe, i que mentre el cotxe es gronxava amunt i avall a les totes, aferren el nas al vidre, tot entelat, per si veuen qualque cosa interessant, una mama, una busca, la postura... Aquesta pràctica més aviat se sol fer en grups, i més que per passar gust, moltes vegades per emprenyar. De fet, els individus que duen a terme aquest tipus d’activitat són els qui segurament no en peguen ni un al mes, o sigui, que no tenen res millor a fer que anar a mirar com es fa el que ells no fan, segurament perquè no poden. I quan poden, no tenen altra cosa a fer que dir-ho als amics perquè també puguin passar-s’ho una miqueta bé, és que no hi ha com ser solidari!Una altra forma de voyeurisme és tot el món pornogràfic, una de les indústries més potents que existeixen. El resultat de mirar una revista o una pel·lícula porno normalment és palla segura. I és que hi ha tant de material i per a tots els gustos que el qui cerqui troba allò que vol veure.A banda dels exemples anteriors, evidentment hi pot haver persones que s’excitin sexualment observant de forma directa i real el desenvolupament de l’acte sexual. Fins ara hem parlat de casos en què el voyeur és invisible per als qui practiquen el sexe (com també el típic que fa un forat a les dutxes de les noies per mirar i, mentrestant, fer-se una feineta manual). Potser hi ha gent que passa gust convidant algú perquè vegi com es despullen, es penetren, es xuclen i es tornen bojos. És un tipus de voyeurisme consentit i que pot resultar d’allò més plaent si les persones (actives o passives) hi estan d’acord. És clar, el que mira es va acalorant per moments, no pot deixar de contemplar fins al més mínim detall, i més si sap que té permís i que ningú no li diràs que no ho faci, i encara més si sap que ningú no sap que està mirant. Ara bé, també pot passar com a la pel·lícula American Pie, que et pensis que només et veu una persona quan en realitat tota la xarxa s’està posant calenta amb l’espectacle. Al film una al·lota es posa mirant revistes pornogràfiques, i quan se sap observada, arriba el torn del protagonista, que comença a fer una "espècie" de striptease, mentre els seus companys es descollonen des de les seves cases. Anau alerta, doncs, amb les càmeres secretes, que després tota la facultat sabrà si un la té com un rave o un cogombre, o si en lloc d’un pardal tens un forat.

Publicitat
../ad-20/