Gener 2021
Publicitat
../ad-71/

Som els joves solidaris?

Per Fanny Moll
En els temps que corren tots estem al corrent de les condicions que viuen els països del Tercer Món i de la poca, o inexistent, capacitat d'autonomia. Necessiten l'ajuda dels països desenvolupats, ajuda que, en ocasions, els és proporcionada, però en quantitats insuficients. Són moltes les imatges i notícies que ens arriben dia a dia de la situació dels països pobres i a tots ens commou però, fem una mica per ajudar a aquestes poblacions desfavorides? O ens vam quedar només en l'estupor de la seva desgràcia?Segons dades obtingudes de 30 entrevistes realitzades a joves d'entre 18 i 25 anys s'ha obtingut com resultat de les següents preguntes que: el 100% coneix què és una organització no governamental, però que només el 34% pertany a una.

La resta d'entrevistats ha respost que realment no confia en les funciones d'aquestes organitzacions i que de totes maneres desconeix quantes hi ha i quina ajuda proporcionen. Existeixen diferents camins per aportar el nostre granet d’arena i així fer un món més just on ningú hagi de viure per sota de les necessitats bàsiques del ser humà, on tota persona tingui un lloc en el qual dormir, aliment,medicines per a les seves malalties,uns drets humans intocables,etc. Per a aportar aquesta ajuda es van crear en 1945 el que es coneix com ONG (Organització No Guvernamental), una entitat de caràcter privat, amb fins i objectius definits pels seus integrants, creada independentment dels governs locals, regionals i nacionals, així com també dels organismes internacionals.

Els seus membres són voluntaris i el finançament de les seves activitats prové, generalment de diverses fonts com poden ser persones,particulars, empreses, altres ONG, etc. Actualment a Espanya existeix una diversitat d'ONG considerable,cadascuna aportant la seva ajuda des de diferents àmbits. La més coneguda per tots és la Institució de la Creu Vermella, però també existeixen altres com Amnistia Internacional, Metges sense Fronteres, Greenpeace, Ajuda en Acció, etc.

En total existeixen al voltant de 500 organitzacions només a Espanya, moltes de les quals són desconegudes per la població. Enfront del problema que planteja el fet de desconfiança previa formar part d'una ONG moltes són les que han inclòsen el seu programa l'exacta distribució dels diners o b t i n g u t s . Generalment, el 80 o 90 % va a les destinacions d'ajuda seleccionades i la resta queda en mans de l'empresa en qüestió, però no per a cobrar-se d'això un sou, sinó que per afinançar els diferents projectes que desitgen realitzar tals com la construcció d'una escola. Ser membre d'una ONG és una acció voluntària, sí, però necessària també.

És molt poc l'esforç que hem de fer i molta l'ajuda que rebran els països que, desgraciadament, no poden optar per les mateixes condicions de vida en les quals nosaltres ens trobem. Només un cafè menys per a nosaltres al dia durant una setmana pot ser per a ells tota una vida.
medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/