Abril 2020
Publicitat
QUINES SÓN LES TECNOLOGIES QUE ENS PRODUEIXEN MÉS ESTRÈS?

QUINES SÓN LES TECNOLOGIES QUE ENS PRODUEIXEN MÉS ESTRÈS?

Per Tecnonews / AMIC / E.H./A./T.
Malgrat que les Noves Tecnologies havien de millorar de forma substancial les nostres vides, fer-les més senzilles, fet i fet a nombrosos fenòmens associats a elles que ens causen malestar.

És el que determina l'observatori dels centres Nascia sobre tecnologia i estrès que acaba d'elaborar una llista d'aquelles aplicacions que més ansietat produeixen entre la població espanyola.

Segons determina l'observatori, les aplicacions de missatgeria són les que més estrès provoquen juntament amb les xarxes socials i el correu electrònic.

Així mateix, a més d'estrès aquestes tecnologies tenen un profund efecte en els nostres horaris de son i els hàbits saludables.

L'estudi que està elaborat mitjançant enquesta determina que el 75% de les persones consideren les apps de missatgeria instantània com les més nocives. Relacionat amb això està l'enorme temps que passem diàriament connectats a aquestes aplicacions: una hora diària responent missatges.
 
Pel que fa a les xarxes socials, l'ús que els donem també podria estar darrere de l'estrès que ens causen. Els espanyols vam arribar a pujar fins a dues publicacions en les nostres xarxes socials.

L'estudi conclou que el 55% necessita estar connectada. Segons aquesta xifra estem davant d'un patró de clara addicció.

Publicitat