Juny 2021
Publicitat

ENTREVISTA A FITO, DE FITO & FITIPALDIS

Estar escrivint una cançó m’ajuda un poc a viure i després puc contar-ho a tothom, i això és genial

Per Catalina C. Cruellas
P: Qui és en Fito i qui és n’Adolfo Cabrales?
rnR: Jo crec que és el mateix, no hi ha dobles personatges, jo no vull serrn diferent quan puj a l’escenari que quan estic a baix... Alguna cosa et rncanvia, és clar, sempre tens més valor quan surts a l’escenari, però jo rncerc ser el mateix. No m’agrada diferenciar-me, m’agrada viure com som.
rn
P: Quina música escolta en Fito?
R: Fotre, doncs la veritat és rnque qualsevol cosa que em cridi l’atenció!...  El que més escolt és rnblues, perquè sempre m’ha agradat, però ja compr discos per rncol·leccionisme, no és que digui "què bo que és!"; simplement em fa rnganes tenir el disc d’algú i el cerc.
rn
P: Què llegeix en Fito?
R: Som molt dolent per llegir qualsevol rnnovel·la, no som capaç de centrar-me i estant tot el dia per enmig és rncom a impossible; per això duc sempre poesia...

P: Però, Cervantes sí que t’agrada...!
rnR: Home, sí! És clar que sí! Però això... ho dius per allò de “los rnmolinos”? “Flipar con los molinos”? No és que en sigui molt lector, rnperò, qui no coneix El Quixot?  Jo crec que és el boig, el vividor més rnfamós del món! És que la història és genial!
rn
P: De què t’interessa parlar en les teves cançons...? He sentit a dir que t’agrada parlar de tu...
R:rn Doncs sí! De mi!... Res més! I no és que m’interessi; és que jo crec rnque quan estic escrivint una cançó m’ajuda un poc a viure...   
rn
P: I el que tu saps de música, t’ho han ensenyat els mestres?
R:rn No, la veritat és que ara em penedesc, no tenc educació musical, rnsimplement toc la guitarra perquè n’hi havia una per casa. Me n’ensenyà rnun amic, quan tenia 16 anys, i entre el poc que sabia ell i el poc que rnvaig aprendre jo...  De tota manera a mi no m’interessa el món de la rnmúsica per ser un bon músic: m’interessa per fer les meves cançons.
rn
P: Tu has tengut col·laboradors de prestigi. Has col·laborat també amb altres grups?
R:rn No em prodig molt en això, però de vegades quan algun amic em crida, o rngrups que estan començant, i puc fer-ho, la veritat és que no em costa rngens i ho faig.
rn
P: També fas cançons per a altres?
R: No, com que compondre em rnresulta molt difícil i ho faig durant un temps molt llarg (no puc fer rnuna cançó en dos dies), no crec que pogués compondre per a ningú. rnMentida, una cançó he fet en la meva vida per a una persona que me la varn encarregar, però el disc no ha sortir perquè només li he fet jo la rncançó. Per exemple, jo mai sé de què parlaré en el següent disc i no rncrec que mai pugui fer res per encàrrec.
rn
P: Què pensa en Fito del pirateig?
R: Jo dic que el pirateig és rnun problema, no m’agrada veure els meus discos en una catifa... però la rnveritat és que a mi, en part em fa mal, però també em dóna a conèixer a rnmolta gent i m’omple sales... Una vegada vaig dir això i em varen treurern un titular que pareixia que n’estava a favor. No és això, simplement rndic la realitat del que passa... que vaig a una sala, s’omple i hi ha unrn tant per cent que són de pirateig, perquè hi ha al·lots que no poden rncomprar perquè són molt cars per a ells...
rn
P: I el tema d’haver de repetir tants concerts perquè s’acaben les rnentrades (a Madrid 4 més, Barcelona 2 més, aquí n’heu hagut de fer un rnmés...), què és per a tu? Feina extra o una compensació de dur anys fentrn bona música?
rnR: Per a mi es una gran compensació! Si jo he de fer un concert aquí o arn Barcelona, i al final resulta que n’he de fer tres, doncs la veritat ésrn que dius "què bé!, de puta mare!"; això sí que t’apuja l’autoestima...!rn perquè mai m’havia passat, i pens "què bé, quanta gent vol venir a rnveure’m en un concert!" El que passa és que jo de moment no vull fer rnsales grans, perquè no m’agrada com sonen, m’agraden els espais petits, rnque sonen més rockanroler, es fa un dia més... es més feina però m’ho rnpass millor.
rn
P: Alguns dels teus seguidors pensen que últimament ets un poc més rncomercial (número 1 de supervendes...). Què penses d’aquest fet?
R: Doncs que és veritat que venc ara més discos que abans!

P: I això què és, una gran feina de màrqueting o el boca a boca dels teus seguidors?
rnR: No ho sé, jo crec que no he d’explicar res d’això... Bé, si ells rnpensen que és una bona feina de màrqueting doncs escolta, genial... No rnho sé, crec que si després de quinze anys m’he de posar a explicar les rncoses que he fet, doncs que segueixin pensant que som màrqueting i ja rnestà... No em fa ganes d’explicar a la gent aquests dois!
rn
P: Es va dir en un principi, en separar-se Platero y Tu, que això dern Fito y los Fitipaldis era un parèntesi per a una segona època de rnPlatero. Arribarà aquesta segona?
R: No. Quan se separa Platero y Tu rnse separa. Quan et separes et separes; una cosa és que una banda digui: rn"Ho deixam perquè ens n’anam de vacances tres anys." Però quan una bandarn diu que se separa, només significa una cosa: que no tornen! Després, sirn tornen, és perquè el junten i els compren una gira o el que sigui, peròrn si jo dic que em separ és que em separ! Jo almenys tenc aquesta opinió irn la història está ben clara, totes les bandes que s’han ajuntat després rnde separar-se és perquè els ha convingut o pel que sigui... que també ésrn molt ètic i normal.
rn
P: T’ho comentava per les crítiques que has tengut arran de la separació...
R:rn Sí, si m’han posat a parir...! Jo de vegades pos la compar ació de les rnal·lotes; tu tens 18 anys, tens una al·lota i l’estimes molt, però si rndesprés en tens una altra a l’edat que sigui, és a aquesta a qui rnestimes. Això no significa que odiïs l’altra, però estàs amb aquesta! I rnl’altra ja ha passat! Això és el que em passa amb Platero y Tu, però, rncom no he d’estimar-los! M’he passat 12 anys amb ells! Com ha de venir rnun jove a donar-me explicacions sobre Platero y Tu si jo he estat el quirn li he amollat tot...! De vegades hi ha recel, però, com puc odiar jo rnPlatero y Tu si són els qui m’ho ha donat tot! I seguesc en contacte ambrn ells, amb uns més que amb altres; per exemple amb n’Iñaki he estat rnvivint ara un poc més d’un mes. Com puc pensar malament de Platero y Tu?rn El que passa és que ara estic enamorat de Fitipaldis, perquè és en el rnque estic!
Publicitat