Maig 2022

Les tesis doctorals de la uib

L'ANIMAL MALALT. EL PENSAMENT DE NIETZSCHE COM A PENSAMENT DE SALUT I MALALTIA
Efecte protector dels estrògens sobre la funció mitocondrial del teixit adipós blanc en un entorn inflamatori. Paper dels receptors estrogènics
Canvis en les dinàmiques de treball en equip en una unitat d'hospitalització, a través d'una recerca acció participativa
ESFERA PÚBLICA I SOCIETAT EN XARXA: EL NOU SUBJECTE POLÍTIC
GÈNERE I QÜESTIONS SOBRE LA DONA SOTA LES ADMINISTRACIONS AMERICANES EN EL PERÍODE 1970-2015
EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS, PALMA DE MALLORCA. UNA INSTITUCIÓN SANITARIA IMPRESCINDIBLE
ANALISI I DISSENY DE TÈCNIQUES PER MILLORAR LES XARXES CEL·LULARS
LA TRACTA DE PERSONES EN EL DRET INTERNACIONAL: UNA ANÀLISI DES DE LA PERSPECTIVA DE LA PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES
EL PENSAMENT ANTITAURÍ A ESPANYA, DE LA IL·LUSTRACIÓ DEL SEGLE XVIII FINS A L'ACTUALITAT
RECERCA PER CONTROLAR L'OBESITAT I ALTERACIONS ASSOCIADES
L'ECONOMIA POLÍTICA GLOBAL: UN SISTEMA INESTABLE, INJUST I EN CRISI
ELS PRIMERS ASSAIGS EMPÍRICS SOBRE LA COEXISTÈNCIA DELS CULTIUS DE BLAT DE MORO TRANSGÈNIC A LES ILLES BALEARS
L'IMPACTE DE LA DIETA EN LA SALUT: VIUS AMB ELS EFECTES NOCIUS DELS ALIMENTS GRASSOS!
ENTENDRE ELS FENÒMENS QUE OCORREN EN LES DIFERENTS CAPES DEL SOL
Trajectòries complexes d'ansietat en l'adolescència: cap al descobriment de nous marcadors per a la detecció primerenca i el seu tractament
ESTUDI SOBRE ELS FACTORS IMPLICATS EN LA LITIASI RENAL BILATERAL
La tesi doctoral d'Antoni Bauzà
RISC CARDIOVASCULAR EN TREBALLADORS
LA LLET MATERNA: UN MISSATGE INTEL·LIGENT DE MARE A FILL
Tempo cognitiu lent: un tipus de TDAH o un nou trastorn d'atenció?
Dieta mediterrània i esport per prevenir l'obesitat
La reprogramació metabòlica com a diana per al tractament del càncer
REIVINDICANT LA PROSA DE NORAH LANGE
EL LLEGAT ARTÍSTIC DE FRANCESC BARCELÓ BOVER
La incapacitat temporal s'enduu el 7,7% del pressupost de les empreses
LA POL·LINITZACIÓ EN COMUNITATS INSULARS: LA IMPORTÀNCIA DE LA XARXA
ELS PERILLS DE LES DIETES DESEQUILIBRADES
L'ENTRENAMENT MUSICAL ALTERA LA PERCEPCIÓ DEL DOLOR
EL SO QUE DESVETLLA ELS SECRETS DEL PLÀNCTON
MATEMÀTIQUES PER ESTUDIAR L'EVOLUCIÓ DE LES ESPÈCIES, tesi doctoral
Publicitat