Juny 2021
Publicitat

13 PARAULES QUE EXPLIQUEN ELS NOUS MODELS FAMILIARS

L’Associació Famílium treballa per sensibilitzar la comunitat educativa a través del vocabulari

Per S.C./AMIC/E.H./A.T.
El vocabulari, a priori, serveix per comunicar. Segons l’antropòleg Lluís Duch, “el vocabulari és el vehicle per emparaular el món”. Però què passa quan el món evoluciona més ràpid que les paraules? Aleshores cal buscar paraules noves per explicar el món que arriba i incloure la diversitat que comporta. Amb l’objectiu de visibilitzar aquesta diversitat, al projecte FAMILIUM treballen per sensibilitzar la comunitat educativa i ho fan, principalment, a través del vocabulari.

“Volem treballar tots els termes que s’amaguen darrere la diversitat familiar. Ara com ara, el material que tracta aquesta diversitat és nul o inexistent”, explica Glòria Canyet, impulsora del projecte Famílium. Per aquest motiu, Canyet va decidir aglutinar tot el material en aquest projecte i d’aquí, n’ha sortit un llibre homònim, per a infants de sis a 12 anys.

“L’objectiu principal d’aquest projecte és disminuir les desigualtats socials i, per fer-ho, cal que s’incorporin les diferències com a font d’enriquiment personal i no com a barreres que delimitin estrats socials inferiors”, assenyala Canyet. D’aquesta manera, segons reconeix l’experta, “es permet també el desenvolupament de relacions igualitàries entre persones pertanyents a col·lectius desafavorits o en risc d’exclusió social per raó de la seva orientació sexual, ètnica, religiosa, cultural, etc.”.

En aquesta línia, Canyet considera que “cal un reenfocament per visibilitzar la diversitat i anar a l’arrel del problema d’una societat desigual” i, per fer-ho, són necessàries diverses eines. El vocabulari n’és una de molt potent. Per aquest motiu, Canyet ha resumit en un glossari 13 definicions que defineixen els diferents models familiars més comuns actualment. Amb tot, reconeix que “es poden fer moltes més combinacions, que estan vives i són canviants”.


Glossari dels diferents models familiars més comuns:

Nuclear o tradicional.
 Formada per un pare, una mare amb un o més fills.

Nombrosa. Formada per més de dos infants, o quan es tenen dos infants i un d'ells té algun tipus de discapacitat.

Reconstituïda o ensemblada. Quan es dóna una nova unió d'un dels membres de la parella originària i els infants tenen més d'un nucli familiar.

Adoptiva. És aquella família que empara un infant menor d’edat per mitjà del procés d'adopció i hi estableix una relació estable.

Extensa. Formada per pares, fills, avis o altres parents que conviuen en un mateix espai. “També parlem de famílies extenses quan per pèrdua de l'habitatge i condicions econòmiques adverses, els infants o joves viuen amb els avis i oncles fent el paper dels pares i mares en absència d'aquests”.

Monoparental. Formada per una sola persona adulta i un o més infants.

Monoparental per viudetat. Formada per una sola persona adulta i un o més infants.

D'acollida. Quan la família acull un infant temporalment per ajudar-lo en la seva evolució.

Lesbiana o homomaternal. Formada per dues dones amb un o més infants.

Gai o homoparental. Formada per dos homes amb un o més infants.

Famílies migrants, refugiades. També formen part d’aquesta tipologia familiar els joves menors d’edat no acompanyats que viuen en un centre d'acollida i que mantenen vincles amb la seva família en el país d'origen.

Transcultural o mixta. Formada per mares o pares de diferent raça o color de pell.

Centre d'acollida. Centre residencial d'acció educativa on viuen infants I adolescents de forma temporal. Malgrat no es tracta d'una família, l’entitat ha considerat oportú nombrar-la per aquells infants i joves que hi viuen.

medi-ambient-i-solidaritat
../ad-62/
Publicitat
../ad-20/